Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Na co rodzice przeznaczą 500 plus?

17-07-2019, 22:42

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że między 1. a 9. lipca br., wniosek o przyznanie dodatku 500 plus na pierwsze dziecko, złożyło aż 1,71 mln Polaków. Na co rodzice chcą przeznaczyć owe środki?

Z początkiem lipca Polacy ruszyli składać wnioski o wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus na nowych zasadach. Zgodnie z ustawą, prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do ukończenia 18 lat, również jedynacy, bez względu na wysokość dochodów rodziny. 

Według informacji pochodzących z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do 9 lipca br. Polacy złożyli już 1,71 mln wniosków o przyznanie 500 plus na pierwsze dziecko. 

Z badania opinii przeprowadzonego w pierwszych dniach lipca przez Santander Consumer Bank, wydawcę Visa TurboKARTA, wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym wynika, że ponad 40% z nich złożyło już wniosek o 500 plus, a ponad połowa (53%) ma to w planach, choć jeszcze nie podjęli odpowiednich działań. Zaledwie niespełna 3% rodziców nie ma zamiaru korzystać z tego programu.

Pieniądze z programu 500 plus zasilą budżety domowe w znacznie większej niż dotychczas liczbie rodzin. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że największy odsetek rodziców przeznaczy je na zajęcia pozalekcyjne dziecka lub naukę języków obcych (ponad 42%). Niewiele mniej chce odłożyć te pieniądze na przyszłość dziecka (ponad 40%). To dwie odpowiedzi, które wskazywane są najczęściej - niemal w każdej grupie wiekowej czy społecznej i wśród osób o bardzo różnym statusie majątkowym.

Warto jednak zaznaczyć, że co piąty pytany wskazał, że pieniądze z programu będzie przeznaczał na bieżące potrzeby całej rodziny, niekoniecznie tylko dziecka. Taka odpowiedź szczególnie popularna była w rodzinach wielodzietnych (wskazała na nią co czwarta osoba posiadająca co najmniej trójkę dzieci). 

W dalszej kolejności odpowiadano, że kwoty te zostaną przeznaczone na wakacje i podróże (22%) oraz wycieczki szkolne lub tzw. zielone szkoły (niemal 18%). Niecałe 15% rodziców, otrzymane środki wyda na zajęcia sportowe dziecka, a 13% na ubrania. Badanie pokazuje, że rodzice niechętnie przeznaczają dofinansowanie z programu na rzeczy związane z rozrywką – zaledwie 4% z nich za otrzymane w ramach programu pieniądze ma zamiar kupić komputer lub laptop, a zaledwie 0,5% zabawki.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat). Próba n=1000.

Źródło: Santander


Źródło: materiał nadesłany do redakcji