Mniej inwigilacji i regulacja ciasteczek, czyli Prawo telekomunikacyjne na finiszu

19-11-2012, 08:43

Informacje o naszych połączeniach, do których dostęp ma policja, będą przechowywane przez rok, a nie dwa lata - mówi nowe Prawo telekomunikacyjne, które czeka na podpis Prezydenta RP. Głowa państwa podpisała natomiast ustawę medialną, która zawiera podpisy regulujące usługi wideo na życzenie (VoD).

Dwie kłopotliwe ustawy

Nowe Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawa medialna to dwie różne ustawy, które mają ze sobą wiele wspólnego. Obie są na finiszu prac i obie dotyczą internetu oraz nowych usług. Po drugie, propozycje dotyczące tych ustaw wzbudzały pewne obawy e-przedsiębiorców oraz organizacji społecznych zainteresowanych internetem. Po trzecie - gdyby ustawy nie zostały uchwalone Polska zostałaby ukarana przez Unię Europejską.

Prawo telekomunikacyjne: mniej inwigilacji

Nowe Prawo telekomunikacyjne to ustawa, która ma wprowadzać ułatwienia dla konsumentów przyjęte przez Parlament Europejski jeszcze w roku 2009.

Nowa ustawa zawiera szereg rozwiązań prokonsumenckich, np. ma gwarantować prawo do przeniesienia numeru w ciągu jednego dnia albo nakładać na operatorów obowiązek dokładniejszego informowania konsumenta o jakości oferowanych usług. W ubiegły piątek większość poprawek Senatu do nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego została przyjęta. Teraz ustawa trafi do Prezydenta.

Jedną z istotniejszych nowości w ustawie jest skrócenie tzw. retencji danych, czyli przechowywania informacji o naszych połączeniach przez operatorów na potrzeby służb (np. policji). Obecnie operatorzy muszą przechowywać dane o naszych połączeniach przez dwa lata, za co oczywiście płacimy my - klienci. Okres ten zostanie skrócony do roku. Więcej na ten temat w tekście pt. Inwigilacja za szybki internet? Nie. Już nas inwigilują!

Kłopotliwe ciasteczka

Druga związana z Prawem telekomunikacyjnym ciekawostka to zasady dotyczące ciasteczek. W Unii Europejskiej funkcjonuje bardzo głupie prawo, które wymaga od operatorów stron internetowych uzyskania zgody użytkownika na zastosowanie ciasteczek. To pomysł ciekawy z punktu widzenia ochrony prywatności, ale też... bardzo nieżyciowy. W Wielkiej Brytanii przepisy w tym zakresie są bardzo niejasne i spowodowały zdecydowany protest internautów.

W Polsce Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poradziło sobie z problemem inaczej. Zaproponowano, by użytkownik mógł wyrazić zgodę na otrzymywanie ciasteczek za pomocą ustawień przeglądarki. Przyjęto przy tym zasadę, że użytkownika trzeba poinformować o działaniu plików cookie. Więcej o tym w tekście pt. I co z tymi ciasteczkami?

Poniżej prezentacja przygotowana przez MAC, która dotyczy nowego Prawa telekomunikacyjnego.

Nowe Prawo telekomunikacyjne - prezentacja

Jeszcze o VoD i ustawie medialnej

Jeśli chodzi o nową Ustawę medialną, to została ona w ubiegły piątek podpisana przez Prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Warto pamiętać, że ustawa medialna wywołała istną burzę na początku 2011 roku. Obawiano się wówczas, że przepisy dotyczące usług wideo na żądanie obejmą także prywatne strony i blogi, a to oznaczałoby nałożenie na blogerów obowiązków podobnych do tych, jakie mają dostawcy telewizji. Pod naciskiem internautów na rząd nowelizacja przepisów dotyczących VoD została odłożona i doczekaliśmy się jej dopiero teraz.

Sonda
Które z nowych rozwiązań uważasz za najważniejsze?
  • skrócenie retencji danych
  • rozwiązania dot. ciasteczek
  • nowe przepisy VoD
  • prokonsumenckie zapisy z Prawie telek.
wyniki  komentarze

Nowa ustawa medialna ma dotyczyć polskich firm, których celem działalności gospodarczej jest udostępnianie audiowizualnych audycji na żądanie. Regulacja ma obejmować podmioty, których działalność polega na udostępnianiu audycji audiowizualnych w celach zarobkowych. Dlatego - zdaniem projektodawcy - projekt nie dotyczy prywatnych stron i blogów, a także firm, które np. reklamują swą działalność, publikując filmy o tym, co robią, albo udostępniając instrukcje obsługi w formie filmów.

Nie będzie obowiązku rejestrowania usług VoD. Ich dostawcy będą musieli jedynie przedstawiać coroczne sprawozdania. Będą oni mieli także obowiązek promowania produkcji europejskich, które mają stanowić nie mniej niż 10% pozycji w katalogach. Będą też mieli obowiązek chronienia dzieci przed treściami, które mogłyby je skrzywdzić. Więcej na temat tej ustawy w tekście pt. Usługi VoD bezpieczniejsze dla dzieci? Rząd przyjął projekt ustawy medialnej.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy