Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Laptop dla nauczyciela - wszystko co warto wiedzieć o programie

14-11-2023, 18:53

W październiku 2023 roku ruszył program „Laptop dla nauczyciela”, który ma na celu wsparcie nauczycieli w zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego. W poniższym przewodniku przedstawiamy, którzy z nauczycieli mogą otrzymać bon na zakup laptopa, jak wygląda proces aplikowania i realizacji bonu oraz gdzie można zrealizować bon szybko i online.

Cel i zakres programu „Laptop dla nauczyciela”

Program „Laptop dla nauczyciela” ma na celu wsparcie nauczycieli w zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego. W ramach programu, nauczyciele mają możliwość otrzymania bonu o wartości 2500 zł brutto, który można wykorzystać na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego, czyli chromebooka.

Program umożliwia nauczycielom wybór sprzętu, który najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom oraz wymogom stawianym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Istotną zaletą jest też możliwość dopłacenia do wyższej wartości sprzętu, dzięki czemu bon stanowi jedynie część ceny zakupu​​.

Którzy nauczyciele mogą skorzystać z programu "Laptop dla nauczyciela"

Laptop dla nauczyciela - wszystko co warto wiedzieć o programie

Program „Laptop dla nauczyciela” otwiera możliwość uzyskania wsparcia finansowego w postaci bonu na zakup laptopa dla szerokiej grupy nauczycieli. Do beneficjentów programu kwalifikują się:

1. Nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII. W zakresie tego punktu mieszczą się:

 • zajęcia obowiązkowe oraz dodatkowe edukacyjne, w tym język obcy nowożytny niebędący przedmiotem obowiązkowym,
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, obejmujące także doradztwo zawodowe, religię, etykę, naukę języka mniejszości oraz wychowanie do życia w rodzinie.

2. Nauczyciele specjalizujący się w dodatkowych zajęciach z języka polskiego dla cudzoziemców w klasach IV-VIII

3. Nauczyciele w klasach IV-VIII posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, wspomagający kształcenie integracyjne oraz edukację uczniów niepełnosprawnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

4. Specjaliści takich jak pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, pracujący w klasach IV-VIII.

5. Wychowawcy świetlic szkolnych.

6. Nauczyciele bibliotekarze w szkołach posiadających klasy IV-VIII.

7. Dyrektorzy szkół i zespołów szkół z klasami IV-VIII.

8. Nauczyciele, którzy uczą w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, w oddziałach klas IV-VIII oraz w ogólnokształcących szkołach baletowych.

Z programu "Laptop dla nauczyciela" mogą również skorzystać nauczyciele, którzy są na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Którzy nauczyciele nie mogą skorzystać z programu "Laptop dla nauczyciela"

Niestety, rząd wykluczył z programu niektóre grupy nauczycieli. Są to:

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych.

2. Nauczyciele, którzy na dzień 30 września 2023 r. nie pozostawali w stosunku pracy w szkole.

3. Osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć, które nie są formalnie nauczycielami.

4. Wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, którzy nie prowadzą zajęć w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.

5. Nauczyciele szkół muzycznych I stopnia, w których prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne.

Czy do programu "Laptop dla nauczyciela" kwalifikują się nauczyciele, którzy już skorzystali z innej formy wsparcia na zakup sprzętu komputerowego?

W programie „Laptop dla nauczyciela” nauczyciel może wykorzystać tylko jedną formę wsparcia na zakup sprzętu komputerowego.

Jeżeli wcześniej otrzymał wsparcie z innych programów, jak np. Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czy Zdalna Szkoła +, to powinien skontaktować się z odpowiednim podmiotem, aby omówić zasady zwrotu tego sprzętu, jeśli chce skorzystać z programu „Laptop dla nauczyciela”.

Natomiast nauczyciele, którzy otrzymali dofinansowanie z programu „Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną” lub z PFRON, mogą bez przeszkód uczestniczyć w programie "Laptop dla nauczyciela".

Kiedy można aplikować do programu "Laptop dla nauczyciela"

Od momentu uzyskania uprawnienia do programu "Laptop dla nauczyciela" nauczyciele mają 30 dni na złożenie wniosku. Wniosek składany jest za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę.

Terminy składania wniosków na "Laptop dla nauczyciela" zależą od rodzaju szkół:

Grupa 1:

10 października – 9 listopada 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli klas IV–VIII w publicznych szkołach podstawowych.

Grupa 2:  

11 października – 10 listopada 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli klas IV–VIII z niepublicznych szkół podstawowych.  

Grupa 3:

12 października – 11 listopada 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej z publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Grupa 4:

13 października – 12 listopada 2023 r. dla pracowników pedagogicznych klas IV–VIII z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, publicznych szkół artystycznych oraz niepublicznych szkół artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Po złożeniu wniosku przez nauczyciela organ prowadzący ma 30 dni na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym.

Organ prowadzący może również dopisywać nauczycieli do wniosku aż do wyznaczonych terminów dla każdej grupy, nie później niż:

 • do 9 grudnia 2023 r. dla grupy 1,
 • do 10 grudnia 2023 r. dla grupy 2,
 • do 11 grudnia 2023 r. dla grupy 3,
 • do 12 grudnia 2023 r. dla grupy 4.

Wyjątki

Wniosku nie składa się dla nauczycieli będących w stanie nieczynnym, na świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie dla poratowania zdrowia, zawieszonych w obowiązkach, na urlopie bezpłatnym trwającym co najmniej 14 dni, urlopowanych lub całkowicie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy.

Do kiedy można wykorzystać bon na "Laptop dla nauczyciela"

Bon można zrealizować po zatwierdzeniu wniosku przez organ prowadzący szkołę.

Nauczyciele, którzy zostali zgłoszeni do programu, mogą skorzystać z bonu do dnia 31.12.2025 r. W tym terminie wygasa ważność bonów przyznanych na rok szkolny 2023/24.

Jaki laptop można zakupić w programie "Laptop dla nauczyciela"?

W ramach programu „Laptop dla nauczyciela” nauczyciele mają możliwość wyboru laptopa lub laptopa przeglądarkowego (chromebooka) na określonych zasadach oraz spełniającego minimalną specyfikację techniczną.

Wartość bonu i warunki zakupu

Bon ma wartość 2500 zł brutto. Jeśli wybrany sprzęt jest tańszy, różnica w cenie nie zostanie zwrócona.

W przypadku zakupu droższego sprzętu, nauczyciel powinien dopłacić różnicę z własnych środków, z możliwością rozłożenia płatności na raty.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu ustalone przez MEN

Laptop dla nauczyciela powinien być:

 • fabrycznie nowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu,
 • kompletny i techniczne sprawny,
 • objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta,
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed wykorzystaniem bonu,
 • wprowadzony do obrotu na terytorium UE. 

Urządzenie nie może być też obciążone prawami osób trzecich.

Minimalna specyfikacja laptopa dla nauczyciela obejmuje:

 • pamięć RAM lub zunifikowana o pojemności co najmniej 8GB,
 • pamięć masowa w postaci dysku SSD o pojemności co najmniej 256GB,
 • złącza komunikacyjne: co najmniej 2, w tym złącze do podłączenia wideo,
 • posiadać WiFi oraz Bluetooth w wersji co najmniej 5,
 • klawiaturę w układzie QWERTY, 
 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego,
 • baterię, które czas pracy przy średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut,
 • kolorowy ekran z wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 13 cali i rozdzielczości minimum FHD,
 • wbudowany mikrofon, kamerę oraz głośniki stereo,
 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych,
 • waga urządzenia nie powinna być większa niż 2,5 kg.

Gdzie można zrealizować bon z programu "Laptop dla nauczyciela"

Realizacja bonu w ramach programu „Laptop dla nauczyciela” możliwa jest w specjalnie wyznaczonych punktach sprzedaży. Jednym z wartych polecenia sklepów, oferujących szybką i wygodną obsługę online, jest Delkom.pl. W tym sklepie nauczyciele znajdą szeroką gamę laptopów, które spełniają wymogi programu oraz będą służyć im przez wiele lat.

Ponadto, aktualna lista zarejestrowanych sklepów, uprawnionych do realizacji bonów, jest dostępna na stronach rządowych programu pod adresem laptopdlanauczyciela.gov.pl.

Podczas zakupu urządzenia należy dopilnować, aby na fakturze znalazła się wyłącznie pozycja dotycząca zakupu laptopa!

Korzyści dla nauczycieli i uczniów

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach programu ma pozwolić nauczycielom na lepsze dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się świata edukacji cyfrowej. Nowe laptopy powinny umożliwić efektywniejszą realizację podstawy programowej, a także zwiększyć możliwości urozmaicania metod i form prowadzonych lekcji.

Dzięki nowemu sprzętowi, nauczyciele będą mieli szansę w pełni wykorzystać cyfrowe zasoby edukacyjne, co powinno przyczynić się do poszerzania wiedzy i rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. Jest to szczególnie istotne w kontekście przygotowania uczniów do funkcjonowania w coraz bardziej zinformatyzowanym świecie.

Foto: nensuria, Freepik


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik