Kto inwestuje w Akcelerator Inteligentnych Miast?

11-06-2019, 20:59

Madkom SA, spółka IT notowana na NewConnect, oraz Edge One Solutions, firma z Grupy Euvic, obejmą udziały i dokapitalizują Akcelerator Inteligentnych Miast (AIM). AIM zajmuje się tworzeniem centrum, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych oraz gospodarczych przez wykorzystanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie unijne z dnia 19 stycznia 2018 roku oraz umową o powierzenie grantu w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), zawartą w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez AIM z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Madkom i Edge One Solutions dokapitalizują AIM kwotą 300 tys. zł w zamian za 78,98% udziałów w spółce. Dodatkowo obie spółki udzielą AIM do 2.5 miliona złotych pożyczki, aby zapewnić wkład własny konieczny do realizacji umowy z NCBR.

Połączenie kompetencji firm ma doprowadzić do uzyskania synergii, zapewniającej sprawne wytworzenie w ramach akceleratora AIM nie mniej niż 6 rozwiązań smart city zaawansowanych do stopnia MVP (Minimum Viable Product).  

Aby transakcja doszła do skutku, Madkom SA i Edge One Solutions Sp. z o.o. muszą uzyskać zgody nadzorcy sądowego InArgo SA (obecny właściciel AIM, który znajduje się w upadłości), jej rady nadzorczej oraz NCBR, który jest grantodawcą i zastrzegł sobie taki warunek w umowie z AIM. 

Na realizację przedsięwzięcia opisanego umową AIM-NCBR pozostało znacznie mniej czasu, niż pierwotnie zakładano, więc inwestorzy – wciąż widząc możliwość jego realizacji w pierwotnie zakładanym terminie - liczą na bardzo sprawne uzyskanie wyżej wspomnianych  zgód.

Źródło: Madkom


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy