Konkurs dla MŚP z Polski Wschodniej

02-11-2018, 23:29

8 listopada rozpocznie się nabór w konkursie "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w Polsce Wschodniej". Na wsparcie projektów realizowanych przez konsorcja składające się z co najmniej trzech firm przewidziano 300 mln zł.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Małe i średnie przedsiębiorstwa połączone w konsorcja mogą otrzymać wsparcie na połączenie swoich potencjałów w stworzenie wspólnej oferty – kompleksowej, innowacyjnej usługi, pakietu usług lub produktu. W ramach projektu muszą wystąpić: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

1.3.2 POPW: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

Termin składania wniosków: od 8 listopada 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.

Pula środków: 300 mln zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 7 mln zł

Produkt sieciowy, czyli…

…gotowa do sprzedaży oferta przygotowana wspólnie przez członków konsorcjum według spójnej koncepcji pod jedną marką. Może to być jeden lub kilka produktów w różnych wariantach, zestaw produktów i usług, zestaw usług – np. oferta turystyczna obejmująca pod jedną marką różne usługi, atrakcje, miejsca i obiekty.

Produkt ujęty we wniosku musi być innowacyjny i wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) wspólne dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej o ponadregionalnym oddziaływaniu oraz być realizowany na terytorium makroregionu.

Ile i na co?

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym działaniu wynosi 300 mln zł, w tym 100 mln zł na projekty zlokalizowane na terenach 24 gmin w regionach Mazur i Bieszczad – ich lista stanowi załącznik nr 9 do regulaminu konkursu.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup, budowę lub przebudowę oraz wyposażenie obiektów i infrastruktury towarzyszącej; zakup środków trwałych takich jak wyposażenie obiektów, maszyny, urządzenia, nabycie niezbędnych licencji, patentów czy know-how; działania promocyjno-informacyjne, a także opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu/usługi.

Poziom dofinansowania w zakresie inwestycji początkowej jest zgodny z mapą pomocy regionalnej i wynosi 35% dla woj. świętokrzyskiego oraz 50% dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego (zwiększone o 10 punktów proc. dla średnich i 20 dla małych przedsiębiorstw). W zakresie usług doradczych konsorcja mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku pomocy szkoleniowej – 50% (zwiększone o 10 punktów proc. dla średnich i 20 dla małych przedsiębiorstw).

Kiedy?

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 8 listopada 2018 r. i potrwa do 10 stycznia 2019 r. Wnioski o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego od dnia rozpoczęcia naboru na stronie internetowej PARP.

Źródło: PARPSprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2022 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.