Komputronik nie upada, ale ktoś działa na szkodę spółki

20-09-2011, 20:19

Komputronik ma się dobrze, a e-maile, w których znalazły się informacje o rzekomym wysłaniu wniosku o upadłość, były sfałszowane - twierdzi Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

W ostatnim czasie Komputronik podpisał ważną umowę dystrybucyjną z Apple'em, dzięki której sprzęt firmy z Cupertino ma być dostępny w korzystniejszych warunkach. Ktoś jednak działa na szkodę spółki - twierdzi prezes Komputronika. Jego zdaniem spółka nie ma przeterminowanych zobowiązań wobec osób fizycznych oraz firm, jak również żadnych problemów z płynnością finansową. Zarząd Komputronik SA zapowiada, że osoba, która stoi za bezprawnym działaniem na szkodę spółki, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Komputronik SA prowadzi obecnie spór ze spółką Clean&Carbon Energy SA oraz podmiotami z nią powiązanymi ze względu na ich wycofanie się z zapisów umowy inwestycyjnej z 2010 roku. Niedawno spółka Clean&Carbon Energy SA opublikowała - jako „dowód” w sprawie - rzekomą korespondencję członków zarządu Komputronik SA. Informatycy śledczy firmy specjalistycznej mieli wykazać, że e-maile zostały sfałszowane. Sprawa została skierowana do prokuratury.

- Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że sąd oddali wniosek, a Komputronik SA nie poniesie żadnych konsekwencji z tego tytułu. Stanie się tak, gdyż motywy złożenia wniosku były zdecydowanie pozamerytoryczne, a Komputronik jest oczywiście wypłacalny. Z tego rodzaju dwuznacznymi działaniami mieliśmy niedawno do czynienia ze strony spółki Clean&Carbon Energy SA w związku z rzekomą korespondencją pocztową Zarządu Komputronik SA - mówi Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA.

Czytaj też: Komputronik finalizuje korzystne zapisy umowy z nowym inwestorem

Podkreśla on, że od kilkunastu lat spółka notuje dobre wyniki sprzedaży i rentowności. W minionym, 2010 roku finansowym (od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 r.), firmie udało się zwiększyć przychody o 10,1% (do kwoty 863,5 mln zł) i osiągnąć zysk netto w wysokości 9,7 mln zł.

Zarząd Komputronik SA tłumaczy też, że złożenie bezpodstawnego wniosków o upadłość należy traktować w takich samych kategoriach, jak upublicznianie sfałszowanej korespondencji, a więc jako nieuczciwą, bezpodstawną i niezgodną z prawem działalność na szkodę innego podmiotu gospodarczego, w tym przypadku spółki giełdowej z 15-letnią tradycją.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy