Kompendium wiedzy o białej liście VAT

21-09-2019, 16:32

Biała lista podatników VAT ma być kolejnym narzędziem w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku podatku od towarów i usług. Tym razem ustawodawca zaplanował zmianę, która ma polegać między innymi na konieczności odpowiedniego zgłaszania i weryfikowania numerów rachunków rozliczeniowych – tak, aby obrót odbywał się tylko na rachunkach znanych odpowiednim organom podatkowym. Nowy wykaz dla podatników został udostępniony już 1 września 2019, jednak sankcje za nie zastosowanie się do nowych obowiązków zostają uruchomione dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

biała lista podatników vat

Podstawy i ramy prawne

Główną postawą prawną funkcjonowania białej listy podatników VAT, są zapisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tak zwana ustawa o VAT), a dokładniej jej artykułu 96bl. Zgodnie z nim, białą listę podatników VAT prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej.

Główne zasady tworzenia listy

Biała lista podatników VAT jest wykazem podmiotów z dwóch grup:

 1. Podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo, które wykreślił z rejestru jako podatników VAT lub
 2. Podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Dane znajdujące się w rejestrze obejmują okres maksymalny nie wcześniej, niż 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Udostępniane są na bieżąco, według stanu na wybrany dzień. Należy jednak pamiętać, że rejestr jest aktualizowany tylko jeden raz w ciągu dnia i to tylko w dni robocze (raz na dobę). Podmioty, co do których urząd skarbowy nie dokonał rejestracji jako podatnika VAT albo zostały przez niego wykreślone jako podatnicy VAT, są wykreślane z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nie dokonano rejestracji lub dokonano wykreślenia.

Jak skorzystać z białej listy podatników VAT?

Istnieje kilka sposobów skorzystania z białej listy podatników VAT. Z założenia dostęp jest dla wszystkich bezpłatny oraz możliwy wyłącznie w wersji elektronicznej (za pomocą komputera, tabletu lub smatphone) przy użyciu sieci Internet. Wykaz dostępny jest:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego dla spraw finansów publicznych;
 • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • za pomocą wyszukiwarek współpracujących z i udostępnianych przez producentów aplikacji / programów umożliwiających rozliczenie PIT, czy pliku JPK.
biała lista podatników vat

Co znalazło się w wykazie danych?

Biała lista podatników VAT to wykaz zawierający określone dane, czyli:

 1. Firmę, czyli nazwę przedsiębiorstwa lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ich imię i nazwisko;
 2. Numer, za pomocą którego dany podmiot jest identyfikowany dla potrzeb podatkowych, pod warunkiem, że został mu przyznany – na przykład numer NIP;
 3. Status danego podmiotu, z możliwościami:
  1. nie dokonano rejestracji albo wykreślono z rejestru jako podatnika VAT
  2. zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo podatnik VAT zwolniony, w tym wszystkich podmiotów, których rejestracja została przywrócona
 4. Numer identyfikacyjny z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (czyli numer REGON), o ile taki numer został nadany;
 5. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) – w przypadku jeżeli podmiot posiada – czyli dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS), o ile został nadany – czyli na przykład numer nadawany spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością;
 7. Adres siedziby – dla podmiotów, które posiadają obowiązek posiadania siedziby;
 8. Adres stałego miejsca prowadzenia działalności lub w przypadku osoby fizycznej nie posiadającej stałego miejsca prowadzenia działalności - adres miejsca zamieszkania tej osoby;
 9. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 10. Imiona i nazwiska prokurenta lub prokurentów oraz odpowiednio ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 11. Imiona i nazwiska wspólników oraz ich numery identyfikacji podatkowej (na przykład NIP) lub numery PESEL;
 12. Data rejestracji lub odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 13. Podstawy prawne dla odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru ora przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 14. Numery rachunków bankowych (rozliczeniowych) lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej.

Obowiązki podatników i sankcje

Wykaz biała lista podatników VAT nie powstał bez powodu. Ma być narzędziem do walki z nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Cała praca ma zostać tak naprawdę wykonana rękami podatników – na których ustawodawca nakłada nowe obowiązki. Chodzi przede wszystkim obowiązek konieczności weryfikowania numeru rachunku rozliczeniowego kontrahenta przed przelaniem mu środków pieniężnych. Od 1 stycznia 2020 roku, w przypadku jakiejkolwiek płatności powyżej kwoty 15 000 zł na fakturze, podatnik będzie musiał sprawdzić czy podany przez kontrahenta rachunek zgadza się z tym na białej liście podatników VAT. Jeżeli tego nie zrobi i rachunek okaże się inny – to po pierwsze: nie będzie mógł takiego wydatku zakwalifikować jako swojego kosztu prowadzenia działalności gospodarczej. Po drugie, w przypadku jeżeli kontrahent nie ureguluje odpowiednio podatku VAT, będzie on ponosił z nim odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać

fot. Executiumfot. Altumcodefot. Cottonbro

  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
« Październik 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Serwisy specjalne: