Kim jest europejski gracz? (infografika)

28-09-2015, 16:19

Wyniki sondażu, przeprowadzonego na ponad 12 600 graczach z Niemiec, Włoch i Holandii, ujawniły wiele podobieństw pomiędzy przedstawicielami tych krajów. Z jednej strony, sondaż potwierdził badania statystyczne, przeprowadzone niedawno przez znane instytuty naukowe, które miały na celu zbadanie ogólnych trendów i zwyczajów europejskich graczy w ciągu ostatnich dwóch lat oraz równocześnie zwrócił uwagę na warte zauważenia różnice kulturowe

Ponad 12 600 użytkowników udzieliło odpowiedzi, dotyczących ich preferencji i przyzwyczajeń, używanej infrastruktury i występujących (ewentualnych) problemów.

Sondaż pokazuje charakterystyczną rzecz - nie ma grupy wiekowej szczególnie skłonnej do grania. 29% biorących udział w badaniu, którzy ujawnili swój wiek, jest pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, za nimi plasuje się grupa stanowiąca 23%, złożona z osób w wieku od 30 do 39, 22% stanowiły osoby w wieku od 40 do 49 lat, a 14% stanowiła grupa wiekowa 50-59 lat. Nastolatkowie oraz osoby w wieku pomiędzy 60 i ponad 70 lat stanowili po 12% ogólnej liczby badanych. Różnice pojawiają się natomiast, gdy porównamy grupy wiekowe graczy w poszczególnych krajach. We Włoszech, odsetek nastolatków w wieku do 18 lat stanowi ponad połowę wszystkich uczestników sondażu, przy praktycznie nieistniejącej grupie wiekowej powyżej 70 lat.

Dość spójne wyniki uzyskano w przypadku preferowanej platformy do gier, gdzie pecet jest wymieniany przez ponad 82% ankietowanych. Jeśli chodzi o infrastrukturę sieciową, połączenie kablowe przez LAN lub powerline (63%) jest najczęściej stosowane, a większość użytkowników łączących się przez sieć bezprzewodową mieszka we Włoszech, co skłania do wniosku, że technologie powerline nie są w tym kraju tak popularne jak gdzie indziej, jednak z biegiem czasu można się spodziewać zmian tego odsetku.

Kontynuując wątek nawyków badanej grupy graczy, większość osób deklarowała spędzanie przed komputerem z włączoną grą mniej niż 5 godzin tygodniowo (33%), 3 643 użytkowników gra od 5 do 10 godzin, a zaraz za nimi plasuje się grupa 23% grających od 10 do 20 godzin tygodniowo. Uczestnicy badania, poświęcający grze ponad 20 godzin w tygodniu, stanowili jedynie 15% respondentów. Co ciekawe, osoby grające dużo, korzystają zwykle z pecetów (91% grających ponad 20 godzin tygodniowo), podczas gdy gracze używający wyłącznie konsol i/lub urządzeń mobilnych, spędzają z nimi mniej niż 5 godzin. Dodatkowo, respondenci grający w 4 i więcej gatunków gier (6%) grają zwykle więcej niż 20 godzin w tygodniu.

Najpopularniejsze wśród graczy są gry akcji, preferowane przez 45% uczestników, za nimi plasują się strzelanki (44% wszystkich badanych, a wybierane przez 63% graczy z grupy wiekowej 18 – 29 lat), strategie (43%) i gry online (36%). Ogólnie można powiedzieć, że wszystkie kategorie gier są uruchamiane na pecetach, czego nie można powiedzieć o konsolach i urządzeniach mobilnych. Ciekawym wyjątkiem są gry przygodowe, w które gra się przeważnie na konsolach, smartfonach i tabletach (86% wszystkich grających w ten gatunek). Jeśli chodzi o gry online, zajmujące czwartą pozycję w rankingu, gracze preferują tryb grupowy i spędzają na graniu średnio pomiędzy 10 a 20 godzin tygodniowo.

Różnice w upodobaniach związanych z gatunkami gier, zdają się być ściśle związane z wiekiem badanych graczy. Podczas gdy użytkownicy w wieku do 39 lat preferują strzelanki, gry akcji i gry online, upodobanie do tych gatunków zmniejsza się po 40 roku życia na rzecz gier strategicznych i fabularnych. 

Ankieta zawierała również pytania o jakość połączenia z internetem, która ma kolosalne znaczenie dla gier. Ponad 70% uczestników ankiety komentowało ten aspekt, z czego jedynie 20.3% (1 812) zgłaszało zdarzające się niekiedy problemy z połączeniem, co wziąwszy pod uwagę ogólne liczby, jest dość korzystnym wynikiem oceny jakości połączenia, z którego mogą korzystać użytkownicy. Należy jednak zauważyć znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi krajami: ponad 73% negatywnych opinii (tj. 14% wszystkich graczy, którzy ustosunkowali się do tego pytania) pochodzi z Włoch, reprezentując ponad jedną trzecią wszystkich odpowiedzi na to pytanie, udzielonych przez Włochów (4 008).

Badanie europejskich graczy Gamers Survey

***

Sondaż przeprowadzono przez AVM, niemiecką firmę z Berlina, specjalizującą się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych, m.in. routerach.


Źródło: AVM
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag sondażetag infografikatag graczetag Europatag badaniatag AVM
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy