Kara dla PTK za SMS-y zachęcające do udziału w loterii

02-01-2012, 21:00

5 mln zł kary nałożyła Prezes UKE na Polską Telefonię Komórkową Centertel za nieuzyskanie od abonentów wymaganej przez prawo zgody.

PTK Centertel jest operatorem sieci Orange. Jak wyjaśnił UKE, chodzi o wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. wysyłania SMS-ów zachęcających do udziału w Loterii Audiotekstowej pod nazwą "Loteria Orange". Wiadomości takie mogły trafić do ponad 8 mln abonentów i użytkowników końcowych tej sieci.

Urząd przypomniał, że zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym (art. 172 ust. 1) działanie takie jest zakazane, chyba że abonent lub użytkownik końcowy wyrazi wcześniej na to zgodę. W trakcie postępowania UKE ustalił, że PTK nie wypełnił obowiązku uzyskania takiej zgody. Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takim przypadku wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3% przychodów ukaranego podmiotu.

Czytaj także: Orange utrudniał czytanie umów, Play zawyżał kary umowne

Według UKE doszło do ingerencji w prywatność abonentów, którzy zostali zmuszeni do odbierania niezamówionych komunikatów. W niektórych przypadkach abonenci w sposób niezamierzony przystąpili do loterii, co wiązało się z poniesieniem przez nich "istotnych konsekwencji finansowych" - podkreślił Urząd.

Jak wynika z komunikatu UKE, wysokość kary pieniężnej uwzględnia fakt, że spółka była już karana m.in. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych. Od decyzji przysługuje odwołanie. Biuro prasowe Grupy TP poinformowało PAP, że PTK Centertel po dokładnym przeanalizowaniu decyzji UKE rozważy, jakie konkretnie działania prawne podejmie w tej sprawie.

Znacznie wyższej kary w związku z SMS-ową loterią doczekała się Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci T-Mobile, o czym informowaliśmy dziś rano. Za nierzetelne informowanie o warunkach konkursu spółka będzie musiała zapłacić ponad 21 mln zł.

Czytaj więcej: 21 mln zł - kolejna kara za SMS-ową loterię


Źródło: UKE, PAP
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy