Jeden operator zainteresowany uwalnianiem pętli?

05-10-2010, 13:50

W Polsce rośnie zainteresowanie uwalnianiem pętli abonenckich (LLU), ale odbiorcą tej usługi jest niemal wyłącznie Netia. Zdaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwarza to zagrożenie dla konkurencji. Poza tym UKE zwraca uwagę na bariery w rozwoju LLU, takie jak postawa TP oraz problemy z infrastrukturą.

Uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej (LLU) polega na przejęciu przez innego operatora tzw. "ostatniej mili", tj. łącza pomiędzy urządzeniami sieciowymi TP a mieszkaniem abonenta. W tym celu operator alternatywny musi zainstalować swoje urządzenia w centralach TP. Operator ten zyskuje możliwość świadczenia własnych usług bez konieczności budowania własnej infrastruktury.

Operatorzy alternatywni nie muszą korzystać z LLU, aby dotrzeć do klientów TP. Mogą jeszcze sięgnąć po usługi BSA i WLR polegające na hurtowym zakupie abonamentu. W oparciu o LLU da się jednak świadczyć bardziej rozbudowane i tańsze usługi, ale samo uwalnianie pętli wymaga inwestycji od operatorów alternatywnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej postanowił sprawdzić, jak ma się polski rynek LLU. Celem  analizy było ustalenie, czy dotychczasowe działania regulacyjne UKE przyczyniły się do rozwoju usługi LLU, czy też należy użyć jeszcze innych środków, aby dorównać innym krajom pod względem rozwoju tej usługi. Dokument z analizą można znaleźć na stronie UKE.

W raporcie jest kilka ciekawych elementów. UKE zauważa, że nietypowa jest struktura polskiego rynku LLU. Po stronie popytowej występuje właściwie tylko Netia. Pozostałych pięciu operatorów korzystających z usług LLU to zaledwie 0,4% rynku (!). Udział Netii zbliża się do 100% gdyż operator ten systematycznie zwiększa swoją liczbę abonentów detalicznych za pomocą usługi hurtowej LLU.

>>> Czytaj: Netia "uwolniła" 400 central TP

Pozostali operatorzy najwyraźniej nie chcą ryzykować, inwestując.

- Z jednej strony powoduje to brak wykorzystania potencjału rynkowego, jaki daje usługa LLU, z drugiej strony jest to szansa dla takiego operatora, jak Netia, na szybki i ekspansywny rozwój w warunkach niskiego poziomu konkurencji (ze strony innych graczy rynkowych zainteresowanych LLU). Z punktu widzenia konkurencyjności rynku istnieje ryzyko występowania dwóch silnych operatorów dzielących się rynkiem detalicznym, co może odbywać się kosztem jakości i cen na tym rynku. Takie ryzyko minimalizuje jednak konkurencja ze strony sieci TVK - czytamy w raporcie UKE.

UKE wśród barier na rynku LLU wymienia m.in. przepływ informacji niedozwolonych wewnątrz TP. Potwierdził to audytor, który wydawał opinię dotyczącą realizacji porozumienia TP-UKE. Problemem jest też postawa TP wobec obsługi operatorów alternatywnych. Podobno uległa ona poprawie ale wciąż jest daleka od ideału. Jeszcze innym problemem są bariery infrastrukturalne i niska jakość infrastruktury TP.

Rozwój usług LLU w Polsce i innych krajach
fot. UKE - Rozwój usług LLU w Polsce i innych krajach

Obecnie rynek LLU w Polsce ma 5 lat. Początkowo rozwijał się powoli, ale zdaniem UKE na korzyść zadziałała częściowa likwidacja barier rynkowych osiągnięta m.in. poprzez wdrożone regulacje (obniżenie opłaty LLU) i porozumienia TP-UKE. Po czwartym roku funkcjonowania usługi wykorzystanie usług LLU było wyższe w Polsce niż w Wielkiej Brytanii (zob. wykres obok).

Wciąż jednak wiele jest do zrobienia, bo Polska jest daleko za takimi krajami, jak Francja czy Niemcy.

- Brak możliwości oferowania nowoczesnych usług (np. HDTV, VOD) z powodu niewielkiej penetracji i długich odcinków miedzianej sieci dostępowej jest istotną barierą przy zakupach usługi LLU. Atrakcyjność usługi LLU powinna zatem wzrosnąć po zakończeniu inwestycji TP, zmierzających do zwiększenia penetracji i poszerzenia oferty o szybsze łącza (...) Motywacja do rozwoju infrastruktury przez TP jest hamowana przez obawę jej utraty na rzecz operatorów alternatywnych. Teraz nadszedł moment konstruktywnej decyzji o własnych lub wspólnych z innymi operatorami inwestycjach, jeśli TP S.A. nie chce zostać usunięta na margines rynku - czytamy w raporcie.

>>> Czytaj: KE: TP SA nadużywała swojej pozycji dominującej


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy