Jakie są ulgi podatkowe w PIT za 2010 rok

GazetaPrawna.pl 21-02-2011, 18:42

Podatnicy w rozliczeniu za 2010 rok mogą skorzystać z ulg. Jakie są to odliczenia, przypomina Izba Skarbowa we Wrocławiu.

Część z ulg odliczana jest w zeznaniu rocznym od dochodu, a część od podatku.

Odliczenia od dochodu

  • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, naliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • składki zapłacone w roku ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
  • dokonane w roku zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub tych, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny – ulga rehabilitacyjna,
  • darowizny (z wyjątkiem darowizn na rzecz osób fizycznych) przeznaczone na cele kultu religijnego, pożytku publicznego, krwiodawstwa,
  • spłata odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi w latach 2002–2006 na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r. – ulga odsetkowa,
  • wydatki z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, udokumentowane fakturą (maksymalnie do 760 zł) – ulga internetowa,
  • wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów w Gazecie Prawnej w artykule pt. Jakie są ulgi podatkowe w PIT za 2010 rok

Ewa Matyszewska

gazeta prawna


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy