Jaki wpływ wywrze na firmy split payment?

03-07-2018, 21:49

Zgodnie z prawem od pierwszego lipca firmy mogą korzystać z systemu podzielonej płatności. Jednak, czy mogą realnie decydować o tym, czy chcą u siebie zastosować split payment i czy wiedzą, jak wpłynie on na cash flow przedsiębiorstwa?

Jeżeli dotychczas w firmie nie została podjęta dyskusja o wpływie split payment na bieżącą działalność, należy rozpocząć ją jak najszybciej. Wielu przedsiębiorców mówi: „nas to nie dotyczy, nie zamierzamy z tego korzystać”. Nic bardziej mylnego. To nie firma będzie decydowała o tym, czy skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, zdecydują o tym odbiorcy jej usług czyli płatnicy faktur.

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz specjalny rachunek VAT. Jest dobrowolny po stronie płatnika, który może decydować, czy opłaci fakturę w dotychczasowy sposób, czy zastosuje przelew split payment. Odbiorca płatności nie ma wyboru, czy chce zaakceptować przychodzącą transakcję.

Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku VAT jest przedsiębiorca, ma on jednak ograniczoną możliwość korzystania z tych środków. Mogą one zostać wypłacone wyłącznie w ściśle określonych celach i wyłącznie przelewem split payment. Brak możliwości wykorzystywania nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku VAT np. do regulowania innych zobowiązań, w tym także z tytułu innych podatków, może wpłynąć negatywnie na cash flow przedsiębiorstwa. 

W tej sytuacji firmy powinny jak najszybciej:

- Ocenić ekspozycję cash flow poprzez weryfikację wpływu stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez nabywców na pozycję finansową firmy

- Opracować model rozliczeń w celu zoptymalizowania (udrożnienia) przepływów finansowych firmy, w sytuacji wykorzystania przez kontrahentów mechanizmu podzielonej płatności (np. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności do rozliczania płatności własnych oraz podatku naliczonego czy zmianę terminów płatności);

- Dostosować systemy IT do analityki, planowania i zarządzania rozliczeniami z wykorzystaniem płatności split payment oraz z tytułu VAT (Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności może wymagać wprowadzenia mechanizmu śledzenia płatności i łączenia ich z należnościami od kontrahentów);

- Skontaktować się z bankami w celu przeanalizowania wpływu split payment na zawarte umowy kredytowe, w tym faktoringowe.

Autor: Marta Postek, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy