Google: pięć pomysłów na naprawienie świata

18-01-2008, 13:47

Fundacja Google.org - filantropijne ramię Google - przedstawiła pięć inicjatyw, określających jej strategię działania na najbliższe lata. W ich ramach fundacja przekaże granty na rzecz różnych organizacji liczone w milionach dolarów.

Google.org to fundacja, która ma na celu "uczynienie świata lepszym miejscem". Jej działania mają polegać na wykorzystaniu mocnych stron Google w dziedzinie organizowania informacji i skalowania technologii do rozwiązywania złożonych problemów świata.

Wartość przedsięwzięć w postaci nowych grantów i inwestycji dla partnerów Google.org wyniesie ponad 25 mln USD. Źródłem finansowania jest zobowiązanie podjęte przez założycieli firmy - Google przeznacza na cele dobroczynne około 1 procent wartości firmy i 1 procent rocznych zysków, a także wkład w postaci czasu pracy jej pracowników.

Pierwsza z ogłoszonych dziś inicjatyw fundacji to Przewidywanie i zapobieganie. W ramach tej inicjatywy 5 mln USD trafi do organizacji InSTEDD, która podejmie współpracę z organizacjami humanitarnymi, rządami, szkołami wyższymi i naukowcami z całego świata. Celem tej współpracy będzie likwidacja luk w przepływie informacji przy wykorzystaniu oprogramowania i innych narzędzi usług opartych na technologii na rzecz poprawy zdolności wczesnego wykrywania zagrożeń.

Ponadto 2,5 mln USD przyznano organizacji GHSI, która specjalizuje się w wykrywaniu zagrożeń biologicznych. 600 tys. USD trafi do Clark University, aby sfinansować prototypowy system monitoringu zmienności klimatu.

Druga inicjatywa to Lepszy dostęp do informacji na rzecz poprawy usług publicznych. W jej ramach 2 mln USD trafi do Pratham (organizacji pozarządowej z Indii) na utworzenie niezależnego instytutu,
który przeprowadzi badania w ramach Krajowego Rocznego Raportu na temat Statusu Edukacji. Celem organizacji jest rozszerzenie tego rodzaju ocen na pozostałe sektory.

Ponadto tysiące dolarów trafią do centrów badań zlokalizowanych w Indiach.

Trzecia inicjatywa to Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W jej ramach grant w wysokości 4,7 mln USD trafi do TechnoServe. Będzie służył udzielaniu pomocy przedsiębiorstwom, sprzyjaniu tworzeniu miejsc pracy i wzmocnieniu programów walki z ubóstwem w Afryce.

Czwarta inicjatywa to "Rozwój tańszych od węgla źródeł energii odnawialnej (REPisaliśmy o niej w DI w listopadzie ubiegłego roku.

Piąta inicjatywa to Wprowadzenie do powszechnego użytku samochodów elektrycznych (RechargeIT). Głównym jej celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla, ograniczenie zużycia ropy i stabilizacja sieci przesyłu energii elektrycznej dzięki przyspieszeniu wprowadzenia elektrycznych samochodów hybrydowych oraz technologii "vehicle-to-grid" (pozwalającej oddawać energię z samochodów do sieci elektrycznej).

Jesienią Google.org rozpoczęło zbieranie propozycji inwestycji (o wartości 10 mln USD). Firma zainwestuje kwoty w wysokości od 500 tys. USD do 1 mln USD w wybrane firmy komercyjne, których innowacyjne podejście umożliwi szeroką komercjalizację elektrycznych samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych i rozwiązań "vehicle-to-grid".


Źródło: Google
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag InSTEDDtag Google.orgtag Googletag filantropiatag energia
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy