Firmy ze wschodniej Polski z finansowym wsparciem w ekspansji zagranicznej

17-09-2018, 19:55

4 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła nabór tegorocznej edycji konkursu w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Firmy, które przygotowały strategię wyjścia na nowe rynki zagraniczne i zgłosiły się do dotację do PARP, mogą otrzymać nawet 800 tys. zł.

Działanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących rozpocząć sprzedaż zagraniczną swoich produktów na nowych rynkach. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa.
O wsparcie mogły ubiegać się małe, średnie i mikrofirmy zarejestrowane w regionie Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.


Przedsiębiorcy, którzy przedstawili strategię ekspansji na nowe rynki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł. Jeśli zdecydowali się wprowadzić swój produkt na co najmniej jeden rynek spoza EOG mogą liczyć nawet na 800 tys. zł. Maksymalny udział dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie z Programu można przeznaczyć na pokrycie kosztów:

 • usług doradczych związanych z opracowaniem nowego modelu biznesowego (maksymalnie 30 tys. zł) oraz usług doradczych związanych z przygotowaniem do jego wdrożenia;materiałów reklamowych i promocyjnych, 
 • szkoleń, dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
 • tłumaczeń, badań i testów produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, projektów procesów technologicznych lub logistycznych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (maksymalnie 49% kosztów kwalifikowanych);
 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwa z tym związanego (maksymalnie 100 tys. zł).

W tym roku firmy mogły ubiegać się także o dofinansowanie usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

Oznacza to możliwość dofinansowania zakupu:

 • materiałów reklamowych i promocyjnych,
 • szkoleń,
 • dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
 • tłumaczeń, 
 • badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,
 • projektów procesów technologicznych lub logistycznych.

Źródło: PARP


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy