Dotacje POIG: Nie zwlekaj z wnioskiem, pamiętaj o alternatywach

EXEQ 18-10-2011, 14:38

Jesienne nabory zakończone, ale czas już myśleć o kolejnych. Średnio od 1,2 do 3,3 mln złotych – tyle można było dostać w ciągu 3 ostatnich lat od PARP w ramach konkursu POIG działanie 1.4 (Wsparcie projektów celowych). Dotacyjnych źródeł jest jednak więcej: programy NCBiR, Eurostars, konkursy partnerskie – one także mogą wesprzeć rozwój innowacji w przedsiębiorstwie.

Aby otrzymać dofinansowanie w kolejnych edycjach konkursów, warto już teraz rozpocząć przygotowania do naborów zaplanowanych na początek nowego roku lub nawet wiosnę. Wnioski pisane na ostatnią chwilę mają niewielkie szanse na osiągnięcie progu punktowego gwarantującego dotację.

Cykliczność = przewidywalność

Konkursy na dotacje cechują się cyklicznością – w przypadku 1.4 POIG zazwyczaj ogłaszane są 2 nabory rocznie: na przełomie marca i kwietnia oraz września i października. Łatwo zatem przewidzieć kiedy należy rozpocząć przygotowania, aby zdążyć z wnioskiem na czas. Wnioskodawcy często jednak nie wykorzystują czasu, który mają na przygotowanie projektu, zostawiając pracę na ostatnie tygodnie przez zamknięciem konkursu. Przez to ich wnioski są niekompletne lub nie spełniają wymogów formalnych bądź też merytorycznych. Im szybciej przedsiębiorstwo rozpocznie przygotowania, czy to na własną rękę, czy za pośrednictwem firm doradczych, tym lepiej.

Jaki konkurs dla innowacyjnych?

Spółki planujące rozwój działalności B+R do tej pory mogły starać się o dofinansowanie przede wszystkim w konkursach organizowanych przez PARP. Najpopularniejszym jest działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych w ramach POIG. Budżet przewidziany na działanie 1.4 to 390 mln euro w latach 2007–2013. Statystyki z trzech ostatnich lat z działania 1.4 POIG zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Statystyka działań POIG

Kolejne nabory na lata 2012 i 2013 nie zostały jeszcze zaplanowane, ale warto pamiętać, że przed nami także perspektywa 2014–2020.

Od września 2011 roku przedsiębiorstwa miały także możliwość startować w konkursie INNOTECH organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Budżet INNOTECH na lata 2011–2016 to 1 mld zł. Harmonogram programu przewiduje organizację konkursów do 2013 roku włącznie. Nabory są prowadzone w dwóch ścieżkach programowych In-Tech oraz Hi-Tech. W latach 2012-2013 planuje się dwa nabory wniosków rocznie w ramach każdej ze ścieżek programowych. Ścieżka programowa In-Tech jest przewidziana dla konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. W ramach ścieżki Hi-Tech szanse na dotacje mają przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze zaawansowanych technologii.

W ramach I edycji konkursu INNOTECH wpłynęło łącznie 385 wniosków, a suma wnioskowanego dofinansowania wyniosła łącznie: 854 543 069,00 zł. Wyniki powinny zostać ogłoszone jeszcze w tym roku.

Wskazówki dla wnioskodawców

Najważniejszym kryterium oceny wniosków jest poziom innowacyjności rezultatów. Należy jednak pamiętać, że przy coraz większej konkurencji wymagany próg punktowy stale rośnie, więc każdy element staje się istotny i może zaważyć na decyzji w sprawie dofinansowania danego projektu.

- Konkursy dla innowacyjnych przedsiębiorców są silnym bodźcem do rozwoju firmy. Niestety nie każdy wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie. Z roku na rok próg punktowy jest coraz wyższy zatem wnioski muszą być dopracowane w najmniejszym szczególe. Typowym zjawiskiem wśród przedsiębiorców składających wnioski bez pomocy specjalistów jest chociażby błędne zaplanowanie prac badawczych, których zlekceważenie może zadecydować o negatywnej ocenie wniosku – uważa Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager w Exeq.

Koszty kwalifikowane, czyli na co możemy wykorzystać dofinansowanie?

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem muszą być ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu. Poprzez fundusze krajowe lub europejskie możemy sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników zespołu projektowego, amortyzację sprzętu, zakup usług doradczych i materiałów oraz koszty pośrednie związane z realizacją projektu.

Alternatywy

Innowacyjni przedsiębiorcy mogą również liczyć na dofinansowanie poza konkursami organizowanymi przez PARP i NCBiR. W ramach inicjatywy EUREKA organizowany jest konkurs Eurostars przeznaczony dla małych i średnich firm. Jednym z warunków jest uczestnictwo w konsorcjum projektowym co najmniej dwóch partnerów z różnych państw członkowskich Eurostars. Ponadto istnieją dwustronne programy partnerskie, takie jak Program Polsko-Izraelski, opierające się o kryteria EUREKA.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy