Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Dobre wiadomości dla dłużników - zmiany w polityce przedawniania

08-05-2018, 12:49

Już niedługo dłużnicy będą objęci nowymi zasadami, które z założenia mają zlikwidować samowolę firm windykacyjnych. W sprawach konsumentów to sąd ma zbadać, czy wierzytelność jest jeszcze wiążąca. Projekt zmian przewiduje również skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat.

Takie zmiany przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu cywilnego. Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin ten wynosiłby, tak jak dotychczas, trzy lata. Zmienią się jednak zasady liczenia terminów przedawnienia. Za koniec biegu przedawnienia będzie przyjmować się ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin. Reguła ta nie będzie dotyczyć terminów krótszych niż dwa lata.

Koniec samowoli firm windykacyjnych

Dotychczas wierzyciele wykorzystywali niewiedzę dłużników, odzyskując nawet przedawnione roszczenia. Jak zaznacza adwokat Jakub Łosoś-Czernicki, najczęściej niewiedzę dłużników wykorzystują firmy windykacyjne. Nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd rozpoznający sprawę może to wziąć pod uwagę wyłącznie, gdy dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywą i podniesie taki zarzut przed sądem. Jeśli tego nie zrobi – a wielu ludzi nie ma świadomości przysługujących im praw – powództwo zostanie uwzględnione. Nieświadomość ludzi wykorzystują firmy windykacyjne, które masowo skupują przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. Następnie przysługuje im prawo do przymusowej egzekucji spłaty przedawnionych wierzytelności. Jeśli okaże się, że roszczenie jest przedawnione, sąd będzie musiał oddalić powództwo. Tylko wyjątkowych względów, sąd nie będzie mógł nie uznać przedawnienia. Ponadto w sprawach o zasądzenie roszczenia powód będzie musiał wskazać datę jego wymagalności.

Dłuższa egzekucja z rachunku bankowego

Nowelizacja przewiduje także zmiany dotyczące egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku bankowego. Projekt przewiduje wydłużenie okresu przekazania długu do min. 7 dni. To okres, w którym dłużnik będzie mógł wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, co umożliwi mu wyjaśnienie sprawy.

Wydłużony okres zajęcia wierzytelności nie będzie jednak dotyczyć długu związanego z niepłaceniem alimentów lub zasądzonej od dłużnika renty, np. na rzecz osoby przez niego poszkodowanej.

Zmiany mogą wejść w życie jeszcze przed wakacjami, po ich zatwierdzeniu przez Senat i podpisaniu ustawy przez Prezydenta. Dla wszystkich długów będą obowiązywać liczone od nowa terminy przedawnienia (czyli od 2018 r.). Należy pamiętać, że nowelizacja dotyczy także długów powstałych przed wejściem w życie nowego prawa. Stare wierzytelności objęte będą dotychczasowymi terminami przedawnienia, jeżeli ich termin nie jest dłuższy od nowego, krótszego terminu ich przedawnienia.

Źródło: E Communication


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik