Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Czy urzędy dostrzegły zalety e-Administracji?

17-05-2019, 22:06

Polska administracja publiczna coraz mocniej stawia na nowoczesny kontakt z petentem. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku aż 96,6% urzędów udostępniło swoje usługi przez Internet. Liderami w tym podsumowaniu są Urzędy Marszałkowskie.

W raporcie GUS czytamy, że 71% jednostek korzystało z dostępu do Internetu za pomocą stałego łącza w technologii DSL. Wśród korzyści wynikających z jej zastosowania trzy czwarte badanych wskazywało na skrócenie czasu realizacji usług. Wykorzystanie szerokopasmowych łączy jest podstawowym warunkiem istnienia sprawnej e-Administracji. W zeszłym roku dostęp do sieci poprzez łącze w technologii DSL najczęściej deklarowały urzędy gmin – 75,1%. Jednostki administracji rządowej preferowały dostęp do sieci globalnej poprzez inne szerokopasmowe łącza stałe – 91,1%. Coraz powszechniejsze staje się korzystanie z Internetu za pomocą technologii mobilnych. Ten rodzaj dostępu deklarowało 70,5% urzędów w Polsce.

W 2018 r. 96,6% jednostek administracji publicznej oferowało usługi elektroniczne dla obywateli. Najwięcej podmiotów świadczyło e-usługi w obszarze spraw obywatelskich (81,9 %).

Bartosz Gadzimski z firmy Zenbox zauważa, że czynności, które kilka lat temu zajmowały nam niezliczone godziny, teraz możemy wykonać w kilka minut. Przykładami są złożenie wniosku o nowy dowód osobisty, zawiadomienie o sprzedaży samochodu czy dopisanie się do rejestru wyborców. Przełomem w Polsce była platforma ePUAP i możliwość założenia Profilu Zaufanego. Użytkownik Internetu może w ten sposób szybko potwierdzać tożsamość i elektronicznie podpisywać dokumenty oraz prowadzić korespondencję z podmiotami publicznymi.

Digitalizacja dotyka nie tylko osoby pragnące załatwiać sprawy w urzędach. Udogodnienia wynikające z korzystania z mobilnego dostępu do Internetu powodują potrzebę wyposażania pracowników w odpowiednie urządzenia. Dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że w 2018 r. 80,5% jednostek administracji publicznej zapewniało swoim pracownikom urządzenia przenośne pozwalające na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych.

Źródło: inPlus Media