Czy mamy do czynienia z samowykluczaniem kobiet w IT?

24-05-2018, 15:02

Liczba kobiet pracujących w IT rośnie, ale proporcje płci wciąż są bardzo nierówne. Na trzy kobiety w zespole przypada średnio 10 mężczyzn. Najnowsze badanie „Kobiety w IT” zrealizowane na podstawie wywiadów z ponad 2 tys. kobietami pokazuje, dlaczego tak właśnie jest.

Wiemy, kim są Polki pracujące w IT. Poznaliśmy wyniki największego badania na kobietach w IT, przeprowadzonego przez Fundację Carrots. Co ciekawe, ponad 75% respondentek tego badania dostrzega, że przejawy nierównego statusu kobiet i mężczyzn niekoniecznie związane są z przeszkodami zewnętrznymi, ale raczej wewnętrznymi, związanymi ze stereotypowym podziałem ról. Respondentki uważają, że kobiety ograniczają same siebie, nie podejmując wyzwania związanego z pracą w środowisku postrzeganym jako zmaskulinizowane, jak interpretuje wyniki Olga Zelent z Coders Lab. 

Tylko 48%. przebadanych kobiet pracujących dziś w IT studiowało kierunki ścisłe, a wśród nich 76% informatykę. Te ostatnie, choć w znacznej większości poszłyby na te studia jeszcze raz, widzą wielkie pole do ich poprawy. „Studia uczą nas przestarzałych technologii i są oderwane od rzeczywistości”. „Wykładowcy nie mają aktualnej wiedzy”. „Więcej nauczyłabym się sama w domu w tym czasie”. „Studia jedynie pokazały mi, że obrana przeze mnie ścieżka jest dla mnie interesująca. Niestety nie umożliwiły mi zdobycia wiedzy potrzebnej obecnie na rynku pracy” – stwierdziły niektóre z przebadanych, podkreślając nadmiernie teoretyczne podejście polskich uczelni do programowania. Aż trzy czwarte badanych pracowało kiedyś poza branżą IT, średnio aż 4 lata.

Jaka praca, jaka płaca? 

Praca w IT jest satysfakcjonująca dla większego odsetka kobiet (72%) niż wśród pracujących poza IT (55%). Tylko jednym z powodów są stabilne zarobki – u większości przebadanych plasują się pomiędzy 3 a 4 tys. złotych miesięcznie „na rękę”. Powinny jednak rosnąć, gdyż średni staż pracy ankietowanych to ponad 4,5 roku, a zarobki w branży rosną wraz z doświadczeniem i zdobywaniem nowych umiejętności. A Polki w IT chcą się dokształcać. Co dziesiąta zdecydowała się już na bootcampy programistyczne. Jeszcze więcej wybrało m.in. na staże oraz praktyki (38%), jak i studia podyplomowe (20%).

Co piąta badana ma dzieci. 56%. matek pracujących w IT ocenia łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem potomstwa jako łatwe (ich zdanie podziela tylko 40% kobiet pracujących w innych branżach). Dużym ułatwieniem są zapewne elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej.

Zero-jedynkowe, równe traktowanie?

Odsetek kobiet, które doświadczyły nierównego traktowania ze względu na płeć, jest mniejszy wśród pracowniczek IT niż innych branż. Mimo to wśród tych, które mają takie doświadczenia, aż 85% dotyczyło sfery zawodowej. Choć można wszelkie dyskusje uciąć stwierdzeniem, że to „tylko uszczypliwości”, prawda jest taka, że:

• 85% kobiet doświadczyło stereotypowego traktowania;

• 61%. uzyskiwało niższe wynagrodzenie niż mężczyźni na tym samym stanowisku;

• 28% spotkało się z odrzuceniem kandydatury ze względu na płeć.

W 2015 r. MSCI ESG Research przeprowadziło analizę wyników finansowych 4200 notowanych na giełdzie firm i udowodniło, że te o zróżnicowanej pod względem płciowym strukturze zatrudnienia (w tym zarządy) osiągają o 36,4% lepsze wyniki finansowe. Według innych szacunków – tym razem Komisji Europejskiej – zwiększenie udziału kobiet w sektorze cyfrowym może przynieść UE roczny wzrost PKB o wartości 16 mld euro.

Tworząc produkty i usługi technologiczne, kształtujemy rzeczywistość naszą i przyszłych pokoleń. Musimy to robić razem, kobiety i mężczyźni, w zespołach, w których prezentowane są różne doświadczenia, sposoby myślenia i role społeczne. Różnorodność perspektyw nie tylko dodatnio wpływa na wyniki finansowe firm. Daje też większą satysfakcję wszystkim pracownikom, poszerzając horyzonty i zwiększając otwartość na nowe rozwiązania, których jednolite zespoły nie potrafią wypracować, jak uważa Małgorzata Ratajska-Grandin, prezes Fundacji Carrots.

Przedsiębiorstwa IT i zespoły pracujące nad zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnych są wciąż zdominowane przez mężczyzn. Średnio w grupie, z którą bezpośrednio współpracują respondentki, na 10 mężczyzn przypada prawie 3,5 kobiety.

W raporcie przeprowadzonym metodą wywiadów internetowych poproszono badane o pogłębioną analizę sytuacji kobiet w polskiej branży IT. Jak zauważyła jedna z respondentek, „kobietom trudniej o karierę w IT, bo to przeważnie osoby, które się przekwalifikowały, więc zaczynały później. Jeśli są informatyczkami od zawsze i tak padają ofiarami stereotypów, również tych dotyczących predyspozycji, które dawno obalono”. „Z racji macierzyństwa, na jakiś czas można wypaść z branży, która bardzo szybko się rozwija – odpowiedziała inna programistka. – „Kobieta zostaje uznana za kompetentną, kiedy to udowodni. Mężczyzna jest kompetentny, dopóki nie okaże się, że jest inaczej”.

Źródło: Coders Lab


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy