Czy leasing samochodu w straci na opłacalności?

27-02-2019, 12:30

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, system podatkowy ma być prosty i przyjazny dla podatników, w tym przedsiębiorców (filozofia 3xP). Nowe rozwiązania – przynajmniej w swoich założeniach – mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak nie dla wszystkich mogą stać się korzystne.

Fiskus proponuje podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu, w przypadku leasingu operacyjnego (w ujęciu podatkowym), finansujący stanie się uprawniony do zaliczenia na poczet kosztów uzyskania przychodów większych odpisów amortyzacyjnych.

Okazuje się jednak, że nie wszystkie proponowane zmiany mogą być dla podatników tak obiecująco korzystne. Ministerstwo Finansów ma bowiem zamiar znowelizować przepisy ustaw o podatkach dochodowych odnośnie kosztów wykorzystania samochodów osobowych i zmodyfikować sposób rozliczania poprzez zrównanie limitu odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami ich leasingu operacyjnego.

Resort finansów swoim działaniem pragnie najprawdopodobniej ukrócić leasingowanie przez przedsiębiorców drogich, często bardzo luksusowych aut. Temu służyć ma ustalenie limitu kwotowego na wysokości 150 tys. zł – i to na tym polega zasadnicza zmiana dotychczasowych regulacji prawnych. W efekcie powyższego, w sytuacji leasingu samochodów osobowych o znacznej wartości, brakuje głównej zalety leasingu operacyjnego – a więc możliwości rozliczenia kosztów w krótkim czasie i bez ograniczenia kwotowego. Zgodnie z nowelizacją, to właśnie kwota 150 tys. zł stanowić ma górną granicę, do której przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć opłaty z tytułu rat leasingowych do kosztów podatkowych.

Przykład

W leasingu firmy znajduje się pojazd o wartości 150 tys. zł. Rata leasingu wynosi 7 tys. zł. Ponieważ cena nie przekracza ustalonego przez ustawodawcę limitu kwotowego, do kosztów podatkowych zaliczyć można całość raty, czyli kwotę w wysokości 7 tys. zł.

Jeśli przy tej samej wysokości raty, w leasingu będzie znajdował się samochód osobowy o wartości 200 tys. zł – do kosztów podatkowych zaliczyć będzie można wyłącznie kwotę 5250 zł, wynikającą z wyliczenia 150 tys. / 200 tys.  x 7 tys = 5250 zł.

Warto również zauważyć drugą, niemniej kluczową proponowaną zmianę w przepisach podatkowych. Zgodnie z projektem, jeśli leasingowany przez przedsiębiorcę pojazd ma być wykorzystywany w celach mieszanych (a więc zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych), możliwa do odliczenia pozostanie jedynie połowa kosztów. Chodzi więc o zrównanie powyższych mechanizmów z aktualnym sposobem rozliczania VAT – u. Powyższe dla większości podatników będzie oznaczać, iż raty leasingowe można będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokości 75 tys. zł.

Przykład

W leasingu firmy znajduje się pojazd o  wartości 150 tys. zł. Samochód jest używany do celów służbowych i prywatnych. Rata wynosi 7 tys. zł. W związku z wprowadzonymi zmianami, możliwym do rozliczenia pozostanie łączny koszt 75 tys. zł, czyli jedynie połowa raty leasingowej będzie możliwa dla przedsiębiorcy do odliczenia w kosztach prowadzenia działalności.

Jeśli przy w tych samych okolicznościach i na tych samych warunkach, w leasingu firmy znajdzie się samochód o wartości 300 tys. zł – raty leasingowe stanowiące koszt podatkowy wyniosą 150 tys. zł (proponowany przez ustawodawcę limit kwotowy).

Jeśli rozważamy leasing samochodu osobowego w kwocie wyższej niż 150 tys. zł, to w obliczu proponowanych przez Ministerstwo Finansów leasing ten zdecydowanie straci na opłacalności, a atrakcyjność zakupu czy też wynajmu długoterminowego wzrośnie. Żeby zdążyć przed zmianami, należałoby podjąć decyzję możliwie jak najszybciej i podpisać jeszcze w tym roku podatkowym umowę leasingową, umożliwiającą w przyszłości rozliczanie kosztów leasingu na dotychczasowych, korzystnych zasadach. Zgodnie bowiem z propozycją zmian, do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw podatkowych w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Powyższe oznacza, że jeszcze przez ponad dwa lata można będzie rozliczać w całości czynsz leasingowy w kosztach.

Źródło: Kancelaria Prawna Staniszewski & Wspólnicy


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy