Czy e-mail wystarczy, aby firma nie musiała wypłacić świadczenia urlopowego

GazetaPrawna.pl 12-07-2010, 10:55

Pracodawca będący przedsiębiorcą zatrudnia ośmiu pracowników. Jeden z nich zwrócił się o wypłacenie świadczenia urlopowego w związku z urlopem w wymiarze 10 dni. Dotychczas firma nie przekazywała żadnych informacji na temat świadczeń i nie wypłacała ich w przeszłości. Czy ma obowiązek ich wypłaty?

Zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania informacje w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty w danej firmie.

Ustawa nie przewiduje formy, w jakiej informacje o wysokości świadczenia powinny być przekazane pracownikom. W praktyce może to być np. informacja przekazana e-mailem. Pracodawca, który nie przekazał takiej informacji w ustawowym terminie, ma więc obowiązek wypłacać świadczenia urlopowe w danym roku.

Szczegóły w Gazecie Prawnej w artykule Czy e-mail wystarczy, aby firma nie musiała wypłacić świadczenia urlopowego

gazeta prawna


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy