Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Cyfryzacja szkół z terenów najtrudniejszych

17-05-2018, 11:29

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), jako główne źródło unijnych dotacji na budowę sieci szerokopasmowego internetu w Polsce, jest kołem zamachowym rozwoju polskiej gospodarki, a jak zmiany w dostępie do sieci zmienią polskie szkoły?

Operatorzy telekomunikacyjni konkurowali obecnie o ponad 1 miliard 936 milionów złotych, bo taką kwotę przeznaczono na budowę sieci szerokopasmowego na terenach najtrudniejszych i najmniej atrakcyjnych inwestycyjnie.

Na obszarach objętych konkursem usytuowanych jest 3 826 placówek oświatowych nieposiadających dostępu do szerokopasmowego internetu, które beneficjenci konkursu zobowiązani będą do podłączenia łączem o przepustowości 100 Mb/s. Konkurując o uzyskanie dofinansowania, operatorzy telekomunikacyjni zadeklarowali również podłączenie do szybkiego internetu ponad 678 tys. gospodarstw domowych, co stanowi aż o 32 % więcej gospodarstw domowych od wymaganego minimum.

Poprzedni konkurs przyniósł rekordowe efekty: operatorzy telekomunikacyjni zobowiązali się podłączyć do szybkiej sieci 1,3 mln gospodarstw domowych i blisko 10 tys. szkół.

Dotychczas dużo inicjatyw było podejmowanych przez rządy, samorządy, czy organizacje pozarządowe. Miały one dosyć rozproszony charakter. W ramach łączenia placówek oświatowych z szybkim internetem powstaje nowoczesna infrastruktura - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Celem OSE jest stworzenie do 2020 r. sieci łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Program przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce.

Więcej o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt OSE zakłada, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji (czyli szkół lub grup szkół zlokalizowanych w jednym miejscu). Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie ponad 12 tys. miejsc, to ogłoszony przez NASK pierwszy przetarg na łącza dla szkół obejmuje 4,7 tys. lokalizacji, co pozwoli na realizację podłączeń także w pierwszych miesiącach 2019 roku . Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych. Będzie to możliwe dzięki projektom realizowanym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i nadzorowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za przeprowadzanie konkursów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data