Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Co powinien umieć tester oprogramowania i jak nim zostać?

28-02-2022, 08:23

Branża IT rokrocznie się rozwija, czego efektem jest między innymi rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Ten fakt w połączeniu ze specyfiką branży, która daje duże możliwości rozwoju, powoduje, że coraz więcej osób rozważa związanie swojej drogi zawodowej z IT. Ścieżek rozwoju w branży IT jest wiele. Praca jako tester oprogramowania może być jedną z nich. Jak zostać testerem? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

 Kim jest i co robi tester oprogramowania? 

Tester jest jedną z niewielu osób, w stosunku do której określenie „szukanie dziury w całym” nie będzie miało pejoratywnego wydźwięku, choć praca testera nie sprowadza się wyłącznie do wnikliwego poszukiwania błędów w oprogramowaniu dostarczonym mu przez developerów.
Jeśli chcesz poznać bliżej samo stanowisko a także dowiedzieć się jak wyglądają przykładowe obowiązki testerów oprogramowania, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Tester oprogramowania sprawuje pieczę nad prawidłowym działaniem wdrażanego systemu informatycznego, a także jego bezpieczeństwem. Testuje program poprzez szereg prób kontrolnych oraz sprawdza jego funkcjonalność, szukając błędów w kodzie, aby dowiedzieć się, czy zamówiona aplikacja działa zgodnie z wymaganiami (również przed każdą jej zmianą oraz podczas wprowadzania aktualizacji).  

Tester rozważa, w jaki sposób powinna działać aplikacja jeszcze przed tym, jak zostanie mu dostarczony jej kod źródłowy. Celem takiego postępowania jest przewidzenie możliwie jak największej liczby schematów korzystania z aplikacji przez użytkownika. Lokalizacja oraz eliminacja błędów na początku procesu tworzenia jest tańsza, aniżeli usuwanie ich na kolejnych etapach. 

Co powinien umieć tester oprogramowania i jak nim zostać?

Kto może zostać testerem? 

W zasadzie w obecnych realiach oraz przy ogólnym dostępie do wiedzy i materiałów edukacyjnych, w teorii testerem może zostać wiele zdeterminowanych, potrafiących myśleć analitycznie osób, jednak z praktycznego punktu widzenia da się wyodrębnić zestaw cech, który będzie charakteryzował idealnego kandydata na to stanowisko. Należą do nich: 

  1. spostrzegawczość, 
  2. dociekliwość,
  3. komunikatywność,
  4. umiejętność współpracy, 
  5. cierpliwość oraz wytrwałość,
  6. kreatywność, 
  7. asertywność

Testowanie manualne a testowanie automatyczne – czym się różni? 

Testy manualne – jak sama nazwa sugeruje – jest to rodzaj testowania oprogramowania, w którym oddelegowana do tego typu zadań osoba wykonuje je ręcznie, a następnie tworzy z wykonanej pracy raporty. Do przeprowadzenia testów manualnych nie są wymagane specjalne umiejętności programistyczne, ale możliwość wystąpienia błędu ludzkiego jest większe, niż w przypadku testów automatycznych. 

Testowanie automatyczne natomiast oparte jest na specjalnie przygotowanych do tego celu narzędziach, bądź też skryptach testowych tworzonych w określonym języku programowania.  Testy automatyczne są w perspektywie znacznie mniej czasochłonne od manualnych, ponieważ raz zaprojektowany i zakodowany scenariusz testowy może być wykorzystany wielokrotnie a jego działanie nie wymaga ciągłego udziału testera.

Tester manualny sprawdza zatem ręcznie różne scenariusze, natomiast tester automatyzujący – po uprzednim zaprogramowaniu skryptów – uruchamia program testowy, który wykonuje dalszą pracę.

Tester manualny – kurs, samokształcenie, a może studia podyplomowe – co wybrać?

Co powinien umieć tester oprogramowania i jak nim zostać?

Naukę testowania można rozpocząć od poszukiwania informacji w Internecie, jednak ze względu na niemal nieograniczoną ich ilość oraz trudność – szczególnie dla osób początkujących – w odróżnieniu treści wartościowych od szumu informacyjnego, proces ten będzie niewątpliwe żmudny oraz dalece nieoptymalny. 

Inną z opcji, jaką mamy do wyboru, są studio podyplomowe, jednak te wymagają wyższego wykształcenia, sporych nakładów finansowych, są czasochłonne oraz nie gwarantują zatrudnienia po ich skończeniu. 

Trzecią z dostępnych opcji nauki testowania jest kurs testera manualnego od podstaw. Jest to dobry sposób na zdobycie elementarnej wiedzy w stosunkowo krótkim czasie, choć również nie zapewnia pewności otrzymania pracy po jego odbyciu.   

Czy warto zostać testerem oprogramowania? 

Aby odnieść sukces w dziedzinie testowania oprogramowania, kluczowa jest zdolność ciągłego uczenia się, nawiązywania kontaktów, a także rozwijania kompetencji miękkich. Myśląc o karierze jako tester, należy zatem zastanowić się, czy posiada się odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli jest się osobą komunikatywną, kreatywną, a przy tym interesuje się branżą IT, drzwi do kariery testera oprogramowania stoją przed nami otworem. Ostatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima

Tematy pokrewne:  

tag tester oprogramowaniatag nolstag AWPtag Amin12