Biała lista - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

24-07-2019, 14:14

Już od 1 września 2019 r. obowiązywać będzie rejestr podatników tzw biała lista podatników VAT. Będzie on zawierał dane o statusie podatnika podatku od towarów i usług oraz inne informacje o podatnikach. Podatnicy zostaną zobligowani do każdorazowego sprawdzenia, czy kontrahent widnieje w rejestrze jako czynny podatnik VAT oraz czy numer rachunku kontrahenta jest zgodny z danymi znajdującymi się w nowym rejestrze.

biała lista podatników vat

Co będzie zawierać Biała Lista Podatników?

Nowy rejestr zawierać będzie informacje o podatnikach podatku VAT, takie jak:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko
 • Numer NIP (jeśli został nadany)
 • status podmiotu:
  • niezarejestrowanego lub wykreślonego z rejestru
  • zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, bądź zwolniony, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
 • Numer REGON (jeśli został nadany)
 • Numer PESEL (jeśli podmiot go posiada)
 • Numer w KRS (jeśli został nadany)
 • Adres siedziby (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną)
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
 • Podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
 • Podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • Numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Sankcje

Jeżeli należność przekraczająca 15 000 zł zostanie przekazana na rachunek inny, niż ten znajdujący się na Białej Liście Podatników, wówczas wydatek zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów.

Poza tym nabywca zostanie objęty odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe dostawcy. Wspomniana odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła kwoty VAT za daną transakcję.

Opisywane sankcje będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku.

Jak uniknąć sankcji?

Sankcja nie zostanie zastosowana jeżeli w ciągu 3 dni od wykonania błędnego przelewu, podatnik zawiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta. Nie znajdzie ona zastosowanie także w przypadku, gdy do przelewu zastosowana zostanie metoda podzielonej płatności (tzw. split payment).

Wpływ na systemy informatyczne firm

Sprawdzanie danych znajdujących się w nowym rejestrze, podczas każdej transakcji, może okazać się kłopotliwe. Szczególnie w sytuacji gdy mamy wielu kontrahentów. Z tego względu warto zadbać o automatyzację opisywanego procesu i tym wyposażyć się w program firmy Hogart - Biała Lista.

Biała Lista wyposażony został w rozbudowane funkcjonalności i może w pełni zautomatyzować proces sprawdzania statusu VAT kontrahentów. W praktyce oznacza to więc, że program będzie automatycznie dokonywał cyklicznych weryfikacji bazy kontrahentów. Wynik wspomnianych weryfikacji zostanie zapisany w bazie danych i prezentowany w formie raportu.

Program Biała Lista jest rozwinięciem sprawdzonego programu Czynny Podatnik VAT. Jest w pełni zintegrowany z większością systemów ERP na rynku lub może funkcjonować jako samodzielna aplikacja.Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


Warto przeczytać:

  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« strona główna  -  do góry ^
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.