Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Bądź aktywnym e-obywatelem

07-05-2019, 21:51

Święto młode, ale przypominające nam, że komputer i sieć to nie tylko rozrywka. Właśnie obchodzimy Dzień e-Aktywności Obywatelskiej. Wydarzenie od 2015 roku promuje w krajach Unii Europejskiej istnienie nowoczesnych narzędzi umożliwiających uczestnictwo w życiu publicznym.

Kto z nas chociaż raz w życiu nie spędził kilku godzin na osobistym załatwianiu spraw urzędowych? Na staniu w kolejce po odbiór dokumentów, zaświadczeń itd. W cyfrowym świecie większość spraw można odhaczyć sprzed ekranu komputera. Do ideału jeszcze daleko, ale tzw. papierologia powoli odchodzi do lamusa. e-Administracja rozwija się na naszych oczach.

Najnowszym przykładem cyfryzacji jest uruchomiona w kwietniu Platforma Elektronicznego Fakturowania. To narzędzie, które ułatwia komunikację na linii administracja – wykonawcy/dostawcy zamówień publicznych. Europejska dyrektywa nałożyła na państwowe placówki obowiązek przyjmowania automatycznych e-faktur w zamówieniach publicznych, koncesjach na usługi budowlane i partnerstwie publiczno-prawnym. Resort Przedsiębiorczości i Technologii uruchomił w tym celu dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania. Narzędzie umożliwia przesyłanie dokumentów nie tylko w kraju, ale również przy pomocy systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL - międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli. Co ważne, czas obiegu elektronicznych dokumentów skrócony jest kilkaset razy w porównaniu z tym papierowym. Jak wszystko co nowe wymaga jednak przełamania potencjalnych użytkowników i chęci do szerszego otwarcia się na technologiczne nowinki.

W Polsce promowaniem obywatelskich aktywności w sieci zajmuje się m.in. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ich projekty zachęcają do świadomego korzystania z Internetu i nowych technologii w celach społecznie użytecznych. Odbiorcami są przede wszystkim mieszkańcy małych miejscowości, którzy nie zawsze wiedzą jak ułatwić sobie życie przy pomocy myszki i klawiatury. Dzień e-Aktywności Obywatelskiej zachęca do podnoszenia świadomości obywateli na temat różnych narzędzi internetowych do demokratycznego uczestnictwa w polityce UE i zachęca do korzystania z tych narzędzi. Wiele osób nawet nie wie, że mogą w ten sposób złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego lub rozmawiać z decydentami UE na Twitterze lub Facebooku.

Źródło: inPlus MediaOstatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima