Awanse i podwyżki najczęściej w branży finansowej

06-12-2011, 18:49

Im większa firma, tym większe szanse na awans i wyższe zarobki. Pracownicy mogą również częściej liczyć na podwyżki - wynika z badań przeprowadzonych dla monsterpolska.pl przez firmę Mareco. W przyszłym roku płace wzrosną w finansach i księgowości.

Tylko w 3% badanych firm pracownicy awansują bardzo często. Co czwarty przedsiębiorca deklaruje, że awanse pracowników mają miejsce dość często. Zdecydowanie częściej takiej odpowiedzi udzielały osoby z przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 pracowników (37%) niż z tych mniejszych (17%). Branże, w których najczęściej wskazywana jest ta odpowiedź, to finanse i telekomunikacja (jeden na trzech badanych).

Jaka praca, taka płaca

Z badania wynika, że w prawie połowie firm płace pozostały na poziomie z roku poprzedniego. Podobna liczba pracodawców dała swoim pracownikom podwyżki, a jedynie w 3% płace spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W prawie połowie mniejszych firm pensje się nie zmieniły w ujęciu rok do roku, natomiast wśród większych przedsiębiorstw nieznacznie przeważają takie, w których płace większości osób wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim (57%).

Wypłaty wzrosły w stosunku do poprzedniego roku głównie w branży IT (67%) oraz w przemyśle (63%). Najmniej podwyżek przyznano pracowników inżynierii (33%). Przedsiębiorstw, w których poziom większości płac utrzymał się na podobnym poziomie jak przed rokiem, najwięcej było w sprzedaży oraz finansach (po 60%).

Czytaj też: Optymalizacja wynagrodzenia członków zarządu

W co szóstej firmie planowane jest podniesienie średniego wynagrodzenia pracowników. Duże przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej zapowiadają podwyżki (22%) niż te mniejsze (11%). Podwyżki są planowane głównie w branży finansowej (deklaruje to co trzeci pracodawca z tego segmentu) oraz księgowości (20%). Mniejszą szansę na poprawę sytuacji finansowej mają inżynierowie i sprzedawcy (po 7%).

W co trzeciej firmie raczej planowane jest podwyższenie średniego wynagrodzenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Takie deklaracje składają głównie pracodawcy z branży IT (47%). Co ósmy pracodawca nie planuje podwyższania średniego wynagrodzenia swoich pracowników w ciągu nadchodzącego roku. Takich przedsiębiorstw najwięcej jest w sektorze inżynieryjnym (27%).


Źródło: Monsterpolska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy