Aplikacje mobilne są coraz bardziej powszechne w firmach

24-02-2012, 06:05

Firmy w coraz większym stopniu korzystają z aplikacji mobilnych, bo 84 proc. polskich przedsiębiorstw przynajmniej rozważa wdrożenie niestandardowych aplikacji mobilnych, a 47 proc. już je wdraża lub wdrożyła - wynika z globalnego badania 2012 State of Mobility Survey firmy Symantec.

W skali globalnej niemal połowa respondentów przyznała że mobilność sprawia poważne problemy. Ponadto 41 proc. badanych w Polsce określiło urządzenia mobilne jako jedno z trzech największych zagrożeń IT. W obliczu tych wyzwań działy IT starają się zachować równowagę między korzyściami a ryzykiem związanym z technologiami mobilnymi. Dlatego też zmieniają swoje podejście do mobilności, aby zapewnić większą elastyczność biznesową, wyższą produktywność i efektywność personelu.

- Jesteśmy pod wrażeniem tempa, w jakim firmy wdrażają aplikacje mobilne - powiedział CJ Desai, starszy wiceprezes Endpoint and Mobility Group, Symantec. -  Przejście od odrzucania urządzeń mobilnych do aktywnego dystrybuowania i opracowywania aplikacji stwarza zupełnie nowe wyzwania dla personelu IT. Cieszyć może to, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, większość decydentów w firmach nie myśli w prostych kategoriach zgubionych lub skradzionych telefonów.

Badanie State of Mobility definiuje wyzwania, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa w czasach „mobilnego przełomu”, a jednocześnie pokazuje, jak osoby odpowiedzialne za decyzje w zakresie IT postrzegają zagrożenia związane z mobilnością. W sondażu wzięło udział ponad 6000 firm z 43 państw, w tym 100 z Polski.

Czytaj też: LG zaprezentowało smartfona Optimus 4X HD

Z badania wynika, że upowszechnianie się aplikacji mobilnych dowodzi, iż polskie firmy wierzą, że mobilność może im przynieść rzeczywiste korzyści biznesowe. W przypadku obecnie używanych smartfonów i tabletów 65 proc. ankietowanych oczekiwało zwiększonej produktywności, a 69 proc. rzeczywiście zaobserwowało jej wzrost po wdrożeniu. Ponadto 71 proc. respondentów obecnie wykorzystuje urządzenia mobilne do wykonywania krytycznych aplikacji biznesowych, co stanowi kolejny dowód na to, że mobilność trafiła do głównego nurtu.

Jak każda nowa technologia, mobilność przysparza problemów rodzimym działom IT - tak stwierdziło 47% respondentów, a 69% proc. przyznało, że ograniczanie kosztów i złożoności to jeden z ich podstawowych celów biznesowych. W opinii firmy Symantec świadczy to o przejściu od niewielkich programów pilotażowych i implementacji taktycznych (w których często obchodzi się zasady i tworzy wyjątki) do wdrożeń obejmujących całe przedsiębiorstwo, w których standardowe zasady stosowane na większą skalę przekładają się na większą złożoność. Sugeruje to również, że wiele implementacji nie wykorzystuje jeszcze w wystarczającym stopniu istniejących systemów i procesów korporacyjnych, co złagodziłoby problemy i ograniczyło koszty związane z większą skalą oraz powielaniem zasobów.

Wdrożenia rozwiązań mobilnych wiążą się z pewnym ryzykiem, a firmy IT są tego świadome. Mniej więcej trzy spośród czterech zbadanych firm w skali globalnej twierdzi, że zachowanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa jest podstawowym celem biznesowym, a jednocześnie 41 proc. identyfikuje urządzenia mobilne jako jedno z trzech najważniejszych zagrożeń IT. Obawy są liczne - od zgubionych i skradzionych urządzeń do wycieków danych, nieautoryzowanego dostępu do zasobów firmy po przenoszenie się infekcji z urządzeń mobilnych na sieć firmy. Ponieważ urządzenia mobilne obecnie obsługują krytyczne procesy i dane biznesowe, koszt sytuacji naruszenia bezpieczeństwa (w tym utraty danych, naruszenia wizerunku marki, utraty produktywności i zaufania klientów) może być wysoki - średnio rocznie wyniósł on w polskich przedsiębiorstwach ok. 202 tys. dolarów.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy