Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

ABW, MON i NASK będą realizować Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024

30-10-2019, 20:18

Podpisany 29 paźdzernika przez premiera dokument zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. Priorytetem obecnej Strategii jest podniesienie odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony danych w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Na lepszą ochronę informacji ma wpłynąć też promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli.

Cele Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej to dokument, który określa strategiczne cele rządu polskiego w zakresie cyberbezpieczeństwa na lata 2019-2024. Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym.

Kluczowe miejsce w Strategii ma zająć edukacja, współpraca międzynarodowa i wymiana informacji, poprzez rozwijanie świadomości społecznej w obszarze bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni, a także zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa. - Bez tego we współczesnym świecie żadne państwo nie jest w stanie osiągnąć bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i ochronić się przed zagrożeniami, jakie płyną z sieci – mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa w Katowicach.

Jednym z najważniejszych celów jakie ma spełnić Strategia jest rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, który ma podlegać systematycznej ocenie. Rozbudowany zostanie system wymiany informacji o cyberzagrożeniach, co ma usprawnić kierowanie bezpieczeństwem narodowym. Rozwinięta zostanie też współpraca oraz koordynacja działań organów ścigania w celu zwiększania zdolności do zwalczania cyberprzestępczości, w tym cyberszpiegostwa czy zdarzeń o charakterze hybrydowym. Zapisano także konieczność bliższej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

W realizacji Strategii chodzi również o osiągnięcie zdolności do skutecznego zwalczania skutków incydentów. Ten cel ma zostać osiągnięty przez opracowanie m.in. Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa, które mają zapewnić spełnienie przez podmioty krajowe niezbędnych wymagań organizacyjnych i technicznych w tym zakresie. Standardy będą dotyczyć takich obszarów jak: przetwarzanie w chmurze czy aplikacje mobilne.

Zwiększenie potencjału Polski

Weryfikacja skuteczności wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem, będzie dokonywana przez okresowe testy i audyty cyberbezpieczeństwa. Polskie prawo zostanie dostosowane do zapisów unijnych takich jak tzw. akt o cyberbezpieczeństwie.

Przy wsparciu rządowym, zostaną rozbudowane zasoby przemysłowe i technologiczne. Równie ważny jest rozwój mechanizmów współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Temu właśnie ma służyć współpraca Ministerstwa Cyfryzacji z największymi firmami technologicznymi, m.in.: Cisco, Ericsson oraz Nokia. Wcześniej porozumienie takie podpisała firma Samsung. 

Realizacja

Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2019 - 2024 będzie koordynowana przez pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem trzech krajowych zespołów CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego).

Te zespoły to: CSIRT GOV w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CSIRT MON w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz CSIRT NASK w Państwowym Instytucie Badawczym NASK.

Koordynatorem wdrażania Strategii jest Minister Cyfryzacji. W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu zostanie opracowany szczegółowy Plan Działań. Zostaną określone konkretne zadania oraz działania dla organów administracji rządowej, wraz z harmonogramem ich realizacji. Wskazane zostaną również źródła finansowania oraz mierniki pozwalające na określenie stopnia realizacji konkretnego działania.

Źródła: Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Prasowe PAP


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data