Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

15 milionów zł kary dla T-Mobile za "Granie na czekanie". Decyzja zbyt surowa czy rozsądna?

05-01-2017, 13:03

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na operatora za włączanie płatnych usług bez wyraźnej zgody. Urząd twierdzi, że gigantyczna kara i tak mogła być wyższa. T-Mobile zapowiada odwoływanie się do sądu.

  • UOKiK nałożył karę finansową w wysokości 15 mln zł na T-Mobile.
  • Kara ma związek z domyślnym włączaniem płatnych usług. 
  • T-Mobile zapowiada, że odwoła się do sądu

W Dzienniku Internautów pisaliśmy już o tym, że „Granie na Czekanie” w T-Mobile doczekało się postępowania UOKiK

Postępowanie już się zakończyło i UOKiK postanowił nałożyć gigantyczną karę na operatora - 15 milionów złotych. Zdaniem UOKiK jest to kara obniżona o 30% bo operator sam zaniechał pobierania opłat. Wydana decyzja nie jest jeszcze prawomocna. T-Mobile zapowiada, że odwoła się do sądu gryż nie zgadza się z Urzędem co do wysokości kary. 

Włączanie płatnych usług wymaga zgody

Wyjaśnijmy na czym polegało naruszenie. T-Mobile świadczył usługi „Granie na Czekanie” lub „Szafa Gra”. Polegały one na odtwarzaniu utworów muzycznych podczas oczekiwania na połączenie. Te usługi były oferowane w sposób powiedzmy... pobieraczkowy. Firma domyślnie aktywowała usługi przy zawarciu umowy lub doładowaniu konta. Przez okres promocyjny korzystanie z nich było nieodpłatne, ale brak rezygnacji powodował, że po pewnym okresie abonent ponosił dodatkowe koszty.

Prezes UOKiK uznał, że zachowanie T-Mobile było sprzeczne z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie. T-Mobile właściwie nie uzyskiwał zgody. 

- Zgoda konsumenta na dodatkowe płatności, powinna sprowadzać się do stwierdzenia „tak” lub „nie” opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być również odrębna dla każdej usługi – tłumaczył Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które wcześniej nie wyrazili zgody. W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to w szczególności usług, które nie są objęte cykliczną opłatą (np. abonamentową lub pakietową) i łączą się z koniecznością uiszczania dodatkowych płatności. T-Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych na jej podstawie usług.

Decyzja w sprawie T-Mobile jest elementem szerszej analizy rynku usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez UOKiK. W ramach tych działań Prezes UOKiK wszczął niedawno trzy postępowania wyjaśniające wobec pozostałych operatorów komórkowych. UOKiK interesuje się również kwestią niewykorzystanych środków na kontach prepaid

Zobacz także:

Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie

Rozwój technologiczny i ekonomiczny e-commerce wymusza na e-sprzedawcach ciągłe dostosowywanie się do zmian legislacyjnych. Mnożą się przepisy krajowe oraz wytyczne co do funkcjonowania na rynku unijnym.*

T-Mobile: Kara jest zbyt surowa

Jak już wspominaliśmy firma T-Mobile oświadczyła, że zamierza odwołać się od decyzji Urzędu. Firma nie przeczy, że naruszyła prawo, natomiast nie zgadza się z wysokością kary.

- Jesteśmy przekonani, że w sytuacji gdy na każdym etapie postępowania w pełni współpracowaliśmy z UOKiK, a po otrzymaniu nowych wytycznych niezwłocznie zmieniliśmy zasady aktywowania usług, kara taka nie znajduje uzasadnienia. Warto podkreślić, że jest to pierwsze merytoryczne rozstrzygnięcie kwestii sposobu uzyskiwania wyraźnych zgód od konsumentów zgodnie z zapisami artykułu 10 Ustawy o Prawach Konsumentów. Dlatego do czasu przedstawienia firmie nowych wytycznych działaliśmy w oparciu o wcześniej uzyskane decyzje Prezesa UOKiK potwierdzające prawidłowości mechanizmu świadczenia usług Granie na czekanie, Szafa gra oraz Prenumeraty. Jest to ważne rozstrzygnięcie kwestii istotnej dla całego rynku ale nie powinno odbywać się kosztem jednego z podmiotów działających na nim - czytamy w oświadczeniu na stronie T-Mobile

Stanowisko T-Mobile odzwierciedla sposób myślenia typowy dla dużych spółek. Działają one na tyle uczciwie, na ile wymaga tego prawo. Jeśli prawo nie było jasne to - zdaniem firm - można sobie pozwolić na bycie nieuczciwym do czasu wypracowania konkretnych wytycznych. Oczywiście to nie oznacza, że T-Mobile absolutnie nie ma racji w kwestii wysokości kary. Ostatecznie tę sprawę rozstrzygnie sąd. 

Poniżej, dla zainteresowanych, kopia decyzji UOKiK w sprawie T-Mobile. 

Decyzja_nr_DDK_20_2016 by Dziennik Internautów on Scribd

* - Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.Ostatnie artykuły:

fot. WWF