Źle obliczyłeś podatek? Złóż korektę

Znalazłeś błędy w złożonej deklaracji? Nie panikuj i złóż korektę. W tym celu wypełnij ponownie formularz i dołącz wyjaśnienia. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe okaże się wyższe niż początkowo, trzeba będzie zapłacić odsetki, ale będą one niższe niż w sytuacji, gdy błąd odkryje fiskus. Do tego nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej.

Korektę deklaracji złożyć mogą nie tylko podatnicy ale także inne podmioty, które składają takie dokumenty do organów podatkowych. Wskazać tu należy płatników i inkasentów.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która musi obliczyć i pobrać od podatnika podatek i wpłacić go fiskusowi.
Inkasent natomiast pobiera i wpłaca podatek do organu podatkowego, ale już go nie oblicza. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Deklaracja, czyli co?

Skorygować można deklarację. Pojęcie to zdefiniowane jest dość szeroko i nie ogranicza się tylko do typowych deklaracji. Znajdują się tu także zeznania, np. PIT-37, PIT-36, wykazy oraz informacje, np. PIT-11, które składają podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Złóż korektę i wyjaśnienia

W celu dokonania korekty trzeba wypełnić ponownie formularz deklaracji oraz dołączyć pisemne wyjaśnienia. Trzeba pamiętać, by zaznaczyć pole wskazujące, że formularz jest składany w celu dokonania korekty. W wyjaśnieniach wskazuje się przyczyny, dla których uprzednio złożona deklaracja podatkowa wymaga poprawek. Mogą to być np. błędy rachunkowe, przeoczenie faktury, otrzymanie potwierdzonej faktury korygującej, otrzymanie faktur dotyczących obrotu towarami w Unii Europejskiej albo nieprawidłowości stwierdzone w czasie czynności sprawdzających lub kontroli, z którymi podatnik się zgadza (w innym przypadku zamiast korekty złoży zastrzeżenia do protokołu kontroli). W przypadku, gdy korekta dokonywana jest za pośrednictwem internetu, uzasadnienie to powinno zostać zawarte na załączniku ORD-ZU.

Uwaga! Możliwość sporządzenia korekty deklaracji za pośrednictwem internetu dotyczy tylko tych dokumentów, w stosunku do których możliwe było złożenie deklaracji w wersji elektronicznej.

Niższe odsetki i bez kary

Poprawianie błędu w deklaracji może mieć trzy konsekwencje: zwiększenie podatku do zapłaty, zmniejszenie podatku bądź zwiększenie nadpłaty. W pierwszym przypadku, gdy termin na uregulowanie już minął, trzeba zapłacić odsetki za zwłokę. Jednak przepisy zawierają złagodzenie tej „sankcji”, niejako zachęcając, by błąd naprawić. W przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki oraz zapłacenia całości zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, podatnik ma prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek w wysokości 75% odsetek za zwłokę. Niestety te korzystne rozwiązania nie będą mogły być zastosowane w sytuacji, gdy dokonanie korekty nastąpi po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a także w wyniku czynności sprawdzających.

Odsetki podatkowe liczy się od dnia następnego po terminie wpłaty do daty spłacenia należności. Obecnie wynoszą one 14%. Obniżone to 10,50%.

Uwaga! Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej. Obecnie jest to 6,60 zł.

Jednoczesna wpłata uchroni dodatkowo przed negatywnymi skutkami postępowania karnego skarbowego (odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – w zależności od kwoty uszczuplenia). Czynnego żalu nie trzeba składać. Wystarczą dołączone wyjaśnienia do korekty.

Ale późniejszy zwrot nadpłaty

Jeśli korygowana deklaracja lub korekta zawiera kwotę nadpłaty, składając korektę trzeba się liczyć z późniejszym jej zwrotem. Jeśli dokonaliśmy sami korekty, na zwrot trzeba będzie czekać do 3 miesięcy od skorygowania deklaracji. Jeśli zrobił to urząd, okres ten wydłuża się jeszcze o czas na wniesienie sprzeciwu.

Korekta nie zawsze możliwa

Podatnicy mogą dokonać korekty deklaracji podatkowej aż do zakończenia okresu przedawnienia, czyli z reguły 5 lat, licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja (istnieją sytuacje, w których przedawnienie zostaje zawieszone lub przerwane). Są jednak wyjątki i nie zawsze można skutecznie poprawić swoje błędy, składając korektę. Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu w przypadku prowadzenia postępowania podatkowego, a także w czasie kontroli podatkowej. Ewentualna korekta dokonana w momencie prowadzenia wspomnianych wyżej czynności nie wywołuje skutków prawnych.

Uwaga! Ograniczenia te dotyczą tylko zakresu objętego postępowaniem lub kontrolą. Oznacza to, że w czasie gdy kontrolujący badają np. prawidłowość rozliczenia VAT za okres od stycznia do maja 2011 roku, można złożyć korektę deklaracji VAT za lipiec 2011 roku.

Ze względu na fakt, że prawo do skorygowania błędów i nieprawidłowości w deklaracji ulega czasowemu ograniczeniu, można z niego ponownie skorzystać, ale dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Jest jednak warunek, że przedmiot korekty nie został objęty decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta z urzędu do wartości 1000 zł

Warto jest również wspomnieć o tym, że w niektórych przypadkach korekty deklaracji podatkowej może dokonać urzędnik. W razie stwierdzenia w czasie czynności sprawdzających, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź też że została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy może skorygować deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Jest jednak warunek - zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie może przekroczyć 1000 zł. Jeśli należności te przekraczają 1000 zł, to organ zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji budzą wątpliwości.

Na zmiany w deklaracji można się nie zgodzić

Po skorygowaniu deklaracji urząd skarbowy doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian. Niestety ten tryb korekty nie pozwala na zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Podatnik może jednak nie zgodzić się na taką korektę i wnieść sprzeciw. Ma na to 14 dni od doręczenia mu uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Wtedy podatnik powinien sam dokonać korekty.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care

Czytaj także: Do końca lutego firmy muszą złożyć PIT-11 i PIT-40


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« Październik 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031