Zamów kuriera i obniż podatek

Przedsiębiorca, który korzysta z usług kurierskich, może zaliczyć je w koszty i obniżyć podatek dochodowy. Ma także możliwość korzystnego rozliczenia podatku VAT.

Niezależnie od skali biznesu, trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez wsparcia firmy kurierskiej. W przypadku przedsiębiorców sprzedających za pośrednictwem internetu, szybko i rzetelnie wykonana usługa kurierska może stanowić ich przewagę konkurencyjną - odbiorcom zakupów w sieci zależy bowiem nie tylko na dobrej cenie, ale też jak najszybszej dostawie. Do korzystania z usług kurierów zmuszone są także firmy, które nie mają własnej floty transportowej lub jest ona zbyt mała, by zapewnić bezproblemową dostawę lub odbiór towarów na terenie całego kraju. Nie wspominając o tym, że większość dokumentów – niezbędnych na przykład do sfinalizowania umów z kontrahentami – trzeba dostarczyć w oryginale i w określonym terminie, którego tradycyjna poczta nie jest w stanie zagwarantować.

Uwaga na wpisy w księgach

Pocieszeniem dla przedsiębiorców może być fakt, że firmowe wydatki związane z usługami kurierskimi można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, a w efekcie zmniejszyć podatek dochodowy. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od charakteru usług kurierskich koszty z nimi związane należy wpisać w różne kolumny podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). W przypadku przedsiębiorców, którzy kupują materiały lub towary, skorzystanie z usług kuriera w celu ich odbioru uznawane jest za tzw. koszt uboczny związany z zakupem. A to oznacza, że powinien zostać ujęty księgowo w kolumnie uwzględniającej właśnie takie koszty (poz. 11 KPiR).

Natomiast koszty przesyłki kurierskiej związane ze sprzedażą towarów przez przedsiębiorcę należy uwzględnić w kolumnie przeznaczonej do wpisywania tzw. pozostałych kosztów (poz.13 KPiR, do której trafią także opłaty kurierskie związane m.in. z przesyłaniem firmowych dokumentów itp.). Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca wynajmuje kuriera do sprzedawanych przez siebie towarów, ale to klient płaci za ich transport (tak jak ma to miejsce w przypadku firm internetowych, które wystawiają fakturę zarówno za towar, jak i za transport przy pomocy wynajętego przez siebie kuriera), korzyść podatkowa w postaci obniżonej podstawy opodatkowania nie wystąpi – usługa kurierska będzie bowiem stanowiła jednocześnie koszt uzyskania przychodu i przychód przedsiębiorcy.

23% VAT-u do odliczenia

Usługi kurierskie są opodatkowane stawką 23%. Oznacza to, że w przypadku zakupu takiej usługi, np. za 50 zł brutto, VAT będzie stanowił 9,35 zł. Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT, ciężar ten jest neutralny – mogą bowiem taką kwotę odliczyć. Gdy dokonują sprzedaży towarów, koszt usługi kurierskiej powinien być doliczony do ceny i opodatkowany według stawki, jaką opodatkowany jest sprzedawany towar. Wynika to z zasad dotyczących ustalania podstawy opodatkowania, czyli obrotu. Należy do niego wliczyć także koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu czy ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę (lub usługodawcę) od nabywcy (lub usługobiorcy).

Takie też stanowisko przedstawił Minister Finansów w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji (z dnia 11 sierpnia 2011 r., nr IBPP1/443-779/11/BM):

„(…) koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów przez sklep internetowy nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, iż koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. (…)”

Taki VAT na usługę kurierską, jaki na towar

Co to oznacza? Gdy jednorazowo sprzedajemy towary (usługi) opodatkowane według różnych stawek, np. 23% i 5%, należy najpierw koszt transportu (w tym przypadku usługi kurierskiej) podzielić proporcjonalnie do udziału w sprzedawanych towarach (usługach), a następnie zastosować stawkę właściwą dla danych towarów we właściwej proporcji. Przykładowo, jeśli 70% dostawy stanowią książki opodatkowane stawką 5%, a 30% to e-booki opodatkowane 23-proc. stawką, to do 70% kosztu transportu należy zastosować stawkę 5%, a do 30% - stawkę 23%. Przedsiębiorca korzysta więc na tym, że nie musi do całości sprzedaży stosować wyższej, 23-proc. stawki VAT, przewidzianej standardowo dla usług kurierskich.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care

Czytaj także: Przychód poniżej 200 zł z umowy zlecenia poza rocznym PIT-em


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy