Wystartowały zgłoszenia do Konkursu "Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej"

05-07-2017, 07:05

„Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej” jest konkursem Izby Gospodarki Elektronicznej towarzyszącym konkursowi „e-Commerce Polska awards”. W poprzednim roku w I edycji - „Osobowością Polskiej Gospodarki Cyfrowej” została Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska. W tym roku nowością w konkursie będzie wybór „Osobowości Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej”.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września.

Konkurs składa się z dwóch kategorii:

  1. „Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej”,
  2. „Osobowość Polskiej  Regionalnej Gospodarki Cyfrowej”.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, działająca w branży gospodarki cyfrowej, nie wyłączając osób działających w administracji publicznej.

Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne, wymaga spełnienia poniższych formalności:

  • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Konkursu oraz opis jej zasług dla rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej lub rozwoju polskiej regionalnej gospodarki cyfrowej (do 500 słów),
  • zgłoszenie powinno być przesłane mailowo na adres: biuro@ecommercepolska.pl z dopiskiem w tytule: „Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej” lub „Osobowość Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej”.

Zgłoszenia Uczestników do Konkursu można przesyłać do 1 września 2017 r.

Każdą osobę można zgłaszać do obu kategorii w konkursie.

Zgłoszenia do Konkursu będzie oceniać Jury składające się z członków Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

Ocena zgłoszeń będzie dokonywana w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą liczbę punktów. Laureatem każdej z kategorii zostanie ten spośród Uczestników, który uzyskał największą łączną liczbę punktów w swojej kategorii. W przypadku uzyskania przez Uczestników równej łącznej liczby punktów, o wyborze Laureata kategorii decyduje Przewodniczący Jury.

Harmonogram Konkursu:

  • od 30 czerwca 2017 r. do 1 września 2017 r. do godziny 23:59:59  - przyjmowanie zgłoszeń,
  • od 4 września do 2017 5 września 2017 r. - weryfikacja zgłoszeń,
  • od 6 września 2017 r. do 14 września 2017 r. do godziny 23:59:59 głosowanie Jury,
  • od 14 września 2017 do 16 września 2017 r. - weryfikacja wyników przez audytora,
  • 19 września 2017 r. - ogłoszenie Nominacji,
  • 9 listopada 2017 - ogłoszenie Laureatów w kategorii Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej: centralnie oraz w kategorii Osobowość Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej regionalnie - i wręczenie nagród podczas uroczystej Gali Konkursu e-Commerce Polska awards 2017

Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy