Uważaj, kogo obdarowujesz

Mamy ostatnie cztery tygodnie na to, aby podjąć działania pozwalające zmniejszyć podatek za 2011 rok. Jedną z możliwości jest darowizna. Aby zmniejszyła ona nasze obciążenia na rzecz fiskusa, musi być przekazana organizacji a nie konkretnej osobie i nie może stanowić więcej niż 6% dochodu - ostrzega Tax Care.

Wiele osób wyciąga rękę

Wraz z końcem roku wiele fundacji i innych organizacji pożytku publicznego intensyfikuje wysiłki zmierzające do pozyskania wsparcia dla swoich podopiecznych. Jest to dobry moment, by zastanowić się, jak kształtuje się nasz przychód i czy poza czystą satysfakcją wynikającą z udzielenia pomocy innym przy okazji nie zmniejszamy naszych zobowiązań podatkowych.

Jeśli planujemy przekazać wybranej organizacji np. pieniądze, zabawki, ubrania, jedzenie i chcemy jednocześnie obniżyć podatek za 2011 r., trzeba to zrobić do końca grudnia. W zależności od tego, kogo i jaki cel chcemy wesprzeć, można rozważyć dwa sposoby – darowiznę i sponsoring. Dziś przedstawiamy warunki, jakie musi spełniać darowizna, by pozwoliła skorzystać z preferencji podatkowych.

Darowiznę można odliczyć od dochodu

Przekazanie darowizny w większości przypadków nie jest uznawane za koszt uzyskania przychodów. Jednak brak ten jest rekompensowany przez możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania. Wpłynie to bezpośrednio na obniżenie naszego dochodu, od którego musimy zapłacić podatek. Jest to rozwiązanie korzystne dla tych osób, które są opodatkowane według skali podatkowej. Jeżeli przekroczą granicę I progu podatkowego (ich dochód wyniesie ponad 85 528 zł) nadwyżkę będą zmuszeni opodatkować stawką 32-procentową, a nie 18-procentową.

Przykład

Andrzej uzyskał dochód 87 000 zł. 1500 zł przekazał szkole publicznej, do której chodzi jego córka. Zmniejszył więc podstawę opodatkowania do 85 500 zł, co gwarantuje mu zastosowanie stawki 18 procentowej. Jego podatek wyniesie 14834 zł. Gdyby nie zdecydował się na darowiznę, zapłaciłby 15310 zł. Różnica w podatku wyniesie 476 zł. Oznacza to, że faktycznie ciężar darowizny wyniesie 1024 zł, a nie 1500 złotych.

Obdarować można tylko organizację

Nie każda darowizna pozwoli na zmniejszenie dochodu do opodatkowania. Nie stanie się tak, gdy wsparcia udzielimy bezpośrednio potrzebującej tego osobie. Musimy to zrobić za pośrednictwem organizacji. Możemy jednak dokonać wpłaty celowej, wskazując osobę, której chcemy pomóc. Należy więc sprawdzić, czy organizacja, której chcemy przekazać darowiznę, jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Są tam wymienione np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, szkoły publiczne, kluby sportowe.

Jeśli nie mamy jeszcze wybranej organizacji lub chcemy sprawdzić, czy organizacja, której zamierzamy przekazać darowiznę jest organizacją pożytku publicznego, możemy to zrobić w wykazie takich organizacji. Jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wybrana organizacja musi realizować określone cele społeczne (art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego). Lista ta jest długa. Nasze pieniądze możemy przeznaczyć między innymi na cele pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój techniki, innowacyjność, na cele nauki, szkolnictwa, kultury, sztuki.

Uwaga!

Odliczymy tylko takie darowizny, które spełniają oba warunki, tzn. są przekazane za pośrednictwem organizacji i na określone ustawą cele. Jeśli bezpośrednio udzielimy wsparcia potrzebującej osobie, to nawet gdy będzie się ono mieściło w katalogu dopuszczonych ustawą celów, to i tak nie skorzystamy z odliczenia.

Oddzielną kategorię stanowią darowizny przekazane na cele kultu religijnego (np. na budowę kościoła) czy też darowizny na cele honorowego krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Tylko 6% dochodu

Jeśli nasza darowizna trafia w odpowiednie ręce i na właściwy cel, pozostaje pamiętać jeszcze o limicie 6% Łączna kwota dokonanych darowizn podlegających odliczeniu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% naszego dochodu. Oznacza, to że darczyńca, który uzyskał dochód 55 000 zł odliczy maksymalnie 3 300 zł, jeśli jego dochód wyniósł 90 000 zł, nie może odliczyć więcej niż 5 400 zł. Przy dochodzie 240 000 zł możemy odliczyć nawet 14 400 zł. Ograniczenia w wysokości odliczanych darowizn nie będą miały jednak zastosowania w przypadku przekazania środków na cele kultu religijnego.

Pamiętaj o udokumentowaniu

Żeby bezpiecznie zmniejszyć swój podatek, trzeba uzyskać właściwe dokumenty. Jeśli dokonujemy wsparcia finansowego, należy zachować dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jeśli udzielamy wsparcia rzeczowego, pamiętajmy o dowodzie, np. oświadczeniu lub umowie, w którym wskazane zostaną nasze dane identyfikujące oraz darczyńcy, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Wymóg ten nie dotyczy honorowych dawców krwi, którzy zamierzają odliczyć wysokość potencjalnego ekwiwalentu. Zmniejszenia podstawy opodatkowania dokonają na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

…i trzymaj dowody 5 lat

Gdy już skorzystamy z odliczenia, pamiętajmy o zachowaniu dokumentów potwierdzających przekazanie takiej darowizny przez 5 lat, licząc od końca roku, za który płacimy podatek. Dokumenty dotyczące rozliczenia za 2011 r. musimy więc trzymać do 31 grudnia 2016 r. Przez taki okres urząd może zweryfikować poprawność naszego rozliczenia podatkowego.

Kiedy darowizna stanowi koszt podatkowy?

W niektórych przypadkach darowizna będzie jednak stanowiła koszt uzyskania przychodu. Stanie się tak, gdy przekażemy żywność organizacji pożytku publicznego. Wtedy kosztem będzie koszt wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych. Tutaj również musi być przeznaczenie wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Dodatkowy 1% od podatku

Kiedy po wszystkich możliwych odliczeniach obliczymy już nasz podatek, możemy jeszcze zdecydować, komu chcemy przekazać jego 1%. W tym przypadku nasze wsparcie również może trafić tylko do organizacji pożytku publicznego. Zrobi to jednak w naszym imieniu naczelnik urzędu skarbowego. Żeby nasza darowizna trafiła do wybranej organizacji, musimy wskazać jej dane w zeznaniu podatkowym (numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego), kwotę, jaką chcemy przekazać (maksymalnie 1% podatku) i wpłacić podatek.

Chcesz przekazać darowiznę? Pamiętaj:

  1. przekaż ją organizacji pożytku publicznego na cel społeczny,
  2. obniż swój dochód o wartość przekazanej darowizny, ale nie więcej niż 6% dochodu,
  3. zbierz dowody przekazania, np. umowę, oświadczenie obdarowanego, potwierdzenie przelewu i przechowuj je 5 lat,
  4. wartość (cenę nabycia) przekazanej żywności uwzględnij w kosztach uzyskania przychodu,
  5. wskaż w zeznaniu rocznym, komu chcesz przekazać 1% swojego podatku.

Katarzyna Rola-Stężycka
kierownik zespołu analiz podatkowych Tax Care


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« Październik 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031