Ustawa napisana na potrzeby dwóch firm? Posłowie nawet tego nie kryją

01-07-2015, 14:52

Czy posłowie powinni tworzyć ustawę "uwzględniając w szczególności" opinie dwóch podmiotów, które na niej skorzystają? To pytanie należy zadać w kontekście przedstawionej nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych.

Nie zawsze potrzebne są śledztwa albo podsłuchy, by wyłapać niepokojące zjawiska w polityce. Czasem wystarczy analiza informacji, które są ujawniane publicznie w tych wielu nudnych dokumentach, których nikomu nie chce się czytać. 

Projekt oparty na opiniach "adresatów"?

Jednym z takich dokumentów jest projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych, który jest projektem poselskim i wpłynął do Sejmu 23 czerwca. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Krystyna Skowrońska.

Czego dotyczy ten projekt? Otóż dotyczy on "czasowego zwolnienia trójstronnych systemów kart płatniczych licencjonujących świadczenie usługi acquiringu lub wydawnictwa lub wydających instrumenty płatnicze oparte na karcie wraz z partnerem w ramach co-brandingu lub za pośrednictwem agenta z obowiązków przewidzianych w rozdziale II rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/71 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę".

Mówiąc prościej, chodzi o to, że wspomniane unijne rozporządzenie ma określać limity stawek interchange, ale niektóre firmy mogłyby być zwolnione ze związanych z tym ograniczeń. Prawodawca unijny przewidział możliwość zwolnienia 3,5-letniego i posłowie chcą skorzystania z tej opcji. 

Czy to jest dobra decyzja? O tym można sobie długo dyskutować. Niestety lektura projektu ustawy sugeruje, że posłowie nie dyskutowali o tym z wieloma stronami, tylko stworzyli ustawę pod dyktando dwóch podmiotów. Oto znamienny cytat z uzasadnienia projektu:

Projekt opracowywano uwzględniając w szczególności opinie podmiotów, które będą potencjalnymi adresatami projektowanego art. 179a (Diners Club Polska sp. z o.o. oraz American Express Services Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce). Podmioty te wskazywały m.in., iż nieskorzystanie z opcji krajowej przez Polskę zagrozi ich interesom (muszą mieć czas na zmianę profilu swojej działalności i dostosowanie modelu biznesowego – 5 – do nowych rozwiązań unijnych), co może doprowadzić do zaprzestania przez nie działalności na terytorium Polski, a w następstwie ograniczona zostanie konkurencyjność na rynku kart płatniczych.

Czytam, czytam i nie wierzę. Posłowie przyznają otwarcie, że napisali ustawę "uwzględniając w szczególności" opinie firm, które na zmianie prawa skorzystają. Te firmy postraszyły posłów, że mogłyby zaprzestać działań na terytorium Polski i ta groźba(?) widocznie podziałała na polityków. 

To nie powinno tak wyglądać

Przedstawiony wyżej cytat to tylko część uzasadnienia. Autorzy projektu zauważyli też, że rynek jest zdominowany przez firmy VISA i MasterCard, zatem korzystne może być wspieranie potencjalnych konkurentów. Pojawia się tylko pytanie: czy to wsparcie naprawdę jest niezbędne? Czy należycie to wszystko przeanalizowano? Może to być pole do ciekawych dyskusji, ale w tym przypadku chyba dyskusji nie przeprowadzono. Napisano przecież wprost, że jest to projekt ustawy "uwzględniający w szczególności opinię adresatów". 

Ja też bym chciał, by posłowie napisali projekt ustawy uwzględniający w szczególności moje interesy. Ja również gotów jestem wykazać, że odmówienie mi pewnych zmian prawa może zagrozić moim interesom.

Oczywiście mam świadomość, że opisywana tutaj nowelizacja dotyczy skorzystania z takiej opcji, która i tak została przewidziana w rozporządzeniu unijnym. Mimo wszystko miałbym poważne zastrzeżenia do korzystania z tej opcji głównie dlatego, bo poprosiły o to dwie firmy.

Mam też świadomość, że posłowie mogliby przeprowadzić liczne analizy i konsultacje tylko po to, by ostatecznie się przekonać, że taka właśnie nowelizacja naprawdę będzie korzystna. Problem w tym, że w uzasadnieniu tego projektu powołano się na opinie dwóch firm, które niewątpliwie na tym skorzystają. Tak po prostu nie powinno być. Nawet jeśli pomysł przedstawiony w ustawie jest dobry, to sposób jego uzasadnienia wzbudzi wątpliwości u każdego obywatela. 

Poniżej kopia projektu ustawy. 

7-020-1381-2015 by Dziennik Internautów


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy