Usługa powszechna - obowiązki TP i przywileje klientów

10-05-2006, 10:46

8 maja Telekomunikacja Polska otrzymała od Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) decyzję ustanawiającą telekom operatorem świadczącym usługę powszechną. Z faktu tego wynika szereg obowiązków dla TP, a także przywilejów dla jej klientów.

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi powszechnej ustalony został na dzień doręczenia decyzji, a zatem TP jest operatorem świadczącym usługę powszechną od 8 maja.

Usługa powszechna to zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne wszystkim użytkownikom końcowym stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie.

W skład tych obowiązkowych usług wchodzą:

  • przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta (z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług ISDN);

  • utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;

  • połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do internetu;

  • udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów;

  • świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

  • świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.


Co ważne, użytkownicy usługi powszechnej świadczonej przez Telekomunikację Polską powinni móc korzystać z:
  • bezpłatnego szczegółowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych (billing) dostarczanego na żądanie abonenta;

  • nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług;

  • możliwości zablokowania połączeń wychodzących powyżej określonej przez abonenta górnej kwoty faktury.


Także Telekomunikacja może skorzystać na wyznaczeniu jej jako przedsiębiorcy świadczącego usługę powszechną. W przypadku nierentowności świadczonych usług przysługuje jej dopłata z budżetu państwa do kosztów ich świadczenia. Dopłatę ustala Prezes UKE w wysokości kosztu netto świadczenia usługi powszechnej.

Okres świadczenia usługi powszechnej został wyjątkowo określony na 6 miesięcy z uwagi na - zdaniem UKE - korzystne dla użytkowników jak najszybsze rozpoczęcie świadczenia usługi powszechnej przez wyznaczonego operatora. Wydanie kolejnej decyzji w tej sprawie (prawdopodbnie tym razem na okres 5 lat) obowiązkowo poprzedzi postępowanie konsultacyjne.

Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy