UKE: Poczta Polska musi odpowiadać za opóźnienia

24-05-2010, 12:39

Tylko nieco więcej niż połowa listów priorytetowych dociera do odbiorców na drugi dzień roboczy - wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który po raz kolejny przyjrzał się jakości usług Poczty Polskiej (PP). Urząd, tak jak przed rokiem, stwierdził, że trzeba wprowadzić instrumenty skłaniające PP do poprawy jakości usług, np. odszkodowania za opóźnienia.

Prawo zobowiązuje Urząd Komunikacji Elektronicznej do sprawdzania, czy Poczta Polska spełnia standardy w zakresie terminowości dostarczania przesyłek. W ubiegły piątek Urząd opublikował swój kolejny raport na ten temat, dotyczący terminowości doręczeń w roku 2009.

UKE sprawdzał terminowość poczty przy pomocy firm badawczych niezależnych od Poczty i regulatora. Pracownicy tych firm nadawali kontrolne paczki i sprawdzali terminy ich doręczeń.

Z raportu wynika, że w przypadku listów ekonomicznych wskaźnik terminowości wyniósł D+3=69,9%. Oznacza to, że 69,9% takich listów dostarczono w ciągu trzech dni roboczych od dnia nadania. Jest to wynik poniżej standardów jakości ustanowionych przez Ministerstwo Infrastruktury. Rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych mówi bowiem o standardzie D+3=85%.

Ponadto Ministerstwo wymaga od Poczty, aby 97% przesyłek ekonomicznych docierało do adresatów po pięciu dniach roboczych. Tego wymogu również nie udało się zrealizować, poczta osiągnęła wynik D+5=93%.

Jeśli chodzi o listy priorytetowe, to 52% z nich docierały do odbiorców na drugi dzień roboczy (D+1=52,7%). Jest to wynik gorszy niż w ubiegłym roku i daleki od standardu wskazanego przez Ministerstwo, który został określony na D+1=82%.

>>> Czytaj: Czy kurier odpowiada za opóźnienia w doręczeniu przesyłki?

Ponadto w raporcie czytamy:

W trakcie przeprowadzonego badania zaobserwowano następujące nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu przesyłek listowych zwykłych (ekonomicznych i priorytetowych):

  • niewłaściwe ostemplowanie przesyłek (odcisk datownika jest nieczytelny, co nie pozwala jednoznacznie ustalić daty i godziny ostemplowania),
  • przypadki niedbałego traktowania przesyłek,
  • przypadki nieczytelnego oznaczenia godzin wybierania listów ze skrzynek pocztowych.

W raporcie jest również rozdział dotyczący reklamacji usług powszechnych. Okazuje się, że 77% reklamacji uznanych za wniesione jest traktowanych przez Pocztę Polską jako reklamacje nieuzasadnione. Dodatkowo liczba odrzuconych reklamacji wzrasta w kolejnych latach.

W obrocie krajowym większość reklamacji (81,2%) dotyczy listów poleconych. Ponad 8% reklamacji dotyczy paczek. Najmniej reklamacji dotyczy ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach. Znaczna część reklamacji ma natomiast związek z zaginięciem przesyłek lub przekazów pocztowych.

UKE w swoim tegorocznym raporcie (podobnie jak rok wcześniej)  podkreślił, że należy tak zmienić prawo, aby  zwiększyła się odpowiedzialność finansowa Poczty Polskiej za nienależyte wykonanie usługi.

Zdaniem urzędu obecnie obowiązujące Prawo pocztowe przewiduje "wyjątkowo niskie kwoty odszkodowań" tylko w odniesieniu do przypadków utraty, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki. Brakuje natomiast brakuje zapisów o jakimkolwiek odszkodowaniu w przypadku opóźnienia lub znacznego opóźnienia przesyłek, a to jest dominujący powód wnoszenia reklamacji przez klientów Poczty Polskiej.

Prezes UKE przypomniał, że przygotował i przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt nowelizacji Prawa pocztowego w zakresie zagadnień prokonsumenckich. Część z tych propozycji znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy. Chodzi o zapisy dotyczące wpisu do rejestru operatorów pocztowych, podawania do publicznej wiadomości cennika usług pocztowych, oznakowania przesyłek przez operatorów, odszkodowania dla klienta z tytułu opóźnionego doręczenia przesyłki listowej nierejestrowanej oraz ujednolicenia procedur reklamacyjnych dla wszystkich operatorów pocztowych.

>>> Czytaj: UKE: Rynek pocztowy bardziej stabilny


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy