UKE: Klienci Ery muszą zostać powiadomieni o zmianie regulaminu

17-04-2007, 20:48

Operator sieci Era ma 30 dni na usunięcie nieprawidłowości związanych z wprowadzonymi w marcu zmianami w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W pierwszej połowie marca Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) rozesłała do abonentów sieci Era informację o "uzupełnieniu przepisów", czyli wprowadzeniu kilku zmian w regulaminie świadczenia usług przez tę firmę. Po licznych skargach klientów, sprawą zajął się Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Wyniki przeprowadzonej przez UKE kontroli w sprawie zmiany regulaminu świadczenia usług Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. są jednoznaczne - działanie to zawierało kilka nieprawidłowości.

Po pierwsze, PTC dokonała zmiany regulaminu, ale nie określiła terminu wprowadzenia tych zmian w życie. Co istotne, w przesłanej klientom korespondencji, dotyczącej zmian w regulaminie, spółka nie powiadomiła abonentów o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa PTC nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Ponadto według UKE Polska Telefonia Cyfrowa nie dokonała powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

Po kontroli Prezes UKE wskazał także na zapis w nowym regulaminie PTC, który jest sprzeczny z przepisami Prawa telekomunikacyjnego. Chodzi o 30 pkt 3 regulaminu PTC, w którym spółka uzależnia prawo abonenta do wypowiedzenia umowy przy zmianie regulaminu bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez PTC tym, czy zmiana ta bezpośrednio umniejsza prawa lub zaostrza obowiązki abonenta wynikające z umowy.

Tymczasem UKE wskazuje na przepis art. 59 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, z którego wynika, że każda zmiana regulaminu rodzi wspomniane wyżej prawo do wypowiedzenia umowy po stronie abonenta.

W związku z powyższym, 6 kwietnia Prezes UKE wezwał PTC do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. Operator ma na to 30 dni.


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy