TP SA zapłaciła karę za Błękitną Linię

26-04-2006, 13:33

18 kwietnia br. Telekomunikacja Polska zapłaciła karę w wysokości 1,2 mln zł. Kara została nałożona na telekom w związku z niewykonaniem decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej nieprawidłowej obsługi abonentów korzystających z "Błękitnej Linii".

W kwietniu 2004 roku Prezes Urzędu uznał, że nieprawidłowości, jakich dopuściła się Telekomunikacja Polska, uruchamiając nowy system zarządzania kontaktami z abonentami (jego podstawę stanowi tzw. "Błękitna Linia") naruszają zbiorowe interesy konsumentów i nakazał natychmiastowe wprowadzenie zmian.

UOKiK wskazał w decyzji jedenaście obowiązków, do których wykonania zobowiązano spółkę. Operator nie odwołał się od decyzji i zapowiedział jej wykonanie. Mimo to Urząd nadal otrzymywał skargi na działalność spółki, co spowodowało nałożenie kary z tytułu niewykonania obowiązków wskazanych w decyzji UOKiK.

W pierwotnym rozstrzygnięciu w sprawie nałożenia kary pieniężnej wydanym w marcu 2005, Urząd wskazał sześć obowiązków, których TP SA nie wykonała we właściwych terminach. Orzeczona kara wyniosła wówczas 4,2 mln zł.

Operator postanowił odwołać się od rozstrzygnięcia UOKiK w zakresie sankcji finansowych. Urząd ponowne rozpatrzył sprawę i zmienił decyzję, uwzględniając częściowo zasadność odwołania TP SA.

W toku wciąż jest postępowanie dotyczące wykonania przez spółkę obowiązków związanych z rozpatrywaniem bezpośrednio przez pracowników "Błękitnej Linii" reklamacji, których załatwienie nie wymaga czynności dodatkowych, a także wykonania obowiązku uporządkowania zaległych oraz bieżących działań windykacyjnych, wstrzymania wątpliwych i reklamowanych przypadków oraz wypłaty odszkodowań za niesłuszne wyłączenia.

Zgodnie z ustawą antymonopolową, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prawomocnej decyzji Prezes UOKiK nakłada na przedsiębiorcę karę pieniężną, która może wynieść od 500 do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Urząd ustalił, że TP SA dopuściła się dwóch rażących opóźnień we wdrażaniu zmian w systemie zarządzania relacjami z abonentami. Zaległe reklamacje, skargi, zgłoszenia i zamówienia zostały uporządkowane po 141 dniach od wskazanej przez UOKiK daty, natomiast zwłoka we wprowadzeniu zmian w systemie fakturowania (rozbicie okresów fakturowania w czasie oraz zamieszczanie na fakturze informacji o wysokości zadłużenia danego klienta) wyniosła 215 dni.

W przypadku niewykonania przez TP SA decyzji, jako podstawę sankcji finansowej przyjęto sumy - odpowiednio - 1500 euro oraz 500 euro.

W odniesieniu do praktyk TP SA łączna wysokość kary wyniosła 1,2 mln zł. Urząd uznał, że jej wysokość jest adekwatna do zachowania operatora, który w zakresie uprawnień konsumentów nie wykonał zdecydowanych działań, aby usprawnić system obsługi klienta. Operator nie odwołał się od decyzji Urzędu i zasądzona kwota została wpłacona 18 kwietnia br.

Jak podaje UOKiK, od początku roku 29 podmiotów dokonało wpłat na łączną kwotę 7,1 mln zł z tytułu kar nałożonych przez Urząd za naruszenie przepisów antymonopolowych. Najwyższe - w łącznej wysokości prawie 4,5 mln zł - za nadużywanie swojej pozycji rynkowej uiściła Poczta Polska. Wpłacone kary stanowią dochody Skarbu Państwa.

Następny artykuł » zamknij

TP SA zapłaciła karę

Źródło: UOKiK
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy