TP nie zapłaci 15 mln zł kary?

28-12-2011, 20:58

SOKiK uchylił karę nałożoną na Telekomunikację Polską przez UKE za niewypełnienie obowiązków w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Po rozpoznaniu sprawy z odwołania Telekomunikacji Polskiej od decyzji Prezesa UKE, nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 15 mln zł za niewypełnienie obowiązków związanych z dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kanalizacji kablowej, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił skarżoną decyzję.

Czytaj też: Operatorzy nie chcą płacić milionowych kar

W ustnych motywach wyroku SOKiK podniósł, iż Prezes UKE, nakładając na TP SA karę finansową po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego, a bez wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych uchybień, naruszył art. 209 Prawa telekomunikacyjnego.

Uzasadniając powyższe stwierdzenie, SOKiK odwołał się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2010 r., w którym wskazano, że w sytuacji, gdy wszczęte zostało postępowanie kontrolne na podstawie art. 199 Pt, Prezes UKE nie może wydać decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie art. 209 ust. 1 w zw. z art. 210 ust. 1 Pt. Prezes UKE może bowiem wówczas procesować wyłącznie na podstawie art. 201 Pt i wydać decyzję wskazaną w tym przepisie.

Wyrok nie jest prawomocny, a Prezes UKE ma możliwość odwołania się.


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy