Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

„Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku” w perspektywie naukowej, badawczej i w doświadczeniach praktycznych

PATRONAT MEDIALNY 14-12-2015, 07:13

3-5 marca 2016 roku na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się Konferencja Naukowa poświęcona tematyce przemian, jakie dokonują się we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowoczesnych technologii.

Współczesna technika ma charakter społeczny. Stanowi ona zarówno środek rozwoju społecznego, jak i kształtuje środowisko życia człowieka. Jej wszechobecność wyraża się z jednej strony w olbrzymiej ilości wytworów techniki, z drugiej zaś w ich uspołecznianiu i upowszechnianiu. Dziś obejmuje ona wszystkie sfery życia i działalności człowieka, jest terenem kształtowania systemów etyczno-moralnych współczesnych społeczeństw. Wpływa na ostateczny kształt zarówno współczesnej polityki, ekonomii, jak i kultury.

Zawrotne tempo zmian społecznych wynikających z dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej powoduje, że często brakuje czasu na pogłębioną, interdyscyplinarną refleksję nad procesami zachodzącymi pod wpływem nowoczesnych technik informatycznych i medialnych w kulturze, gospodarce, edukacji i w innych przestrzeniach życia społecznego. W związku z tym Wydział Humanistyczny wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Socjologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza przedstawicieli nauki, badaczy i praktyków, zajmujących się analizą nowoczesnych zjawisk będących efektem powiązania nowoczesnej techniki z ludzkimi działaniami, pragnieniami czy wyobrażeniami, na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową zatytułowaną „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”. Jej celem będzie podjęcie wspólnej dyskusji nad społecznymi i kulturowymi zjawiskami, mającymi swój początek w XXI wieku, powstającymi na styku nowoczesnych technologii i działalności społeczno-kulturowej człowieka. Wydarzenie to ma służyć nie tylko próbie diagnozy obecnej sytuacji, ale również pomóc w sformułowaniu propozycji i wniosków odnoszących się do relacji pomiędzy nowoczesną technologią a społeczeństwem w przyszłości.

Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku

W zawiązku z tym oczekujemy, że wśród tematów konferencji znajdą się zagadnienia zarówno mieszczące się w kręgu refleksji filozofii transhumanizmu i posthumanizmu, jak i postcyfrowej perspektywie ​software studies. Do udziału zapraszamy  naukowców, badaczy oraz praktyków chcących podzielić się wynikami prowadzonych analiz i badań oraz doświadczeń praktycznych związanych z kwestiami: cyborgizacji człowieka, funkcjonowania wirtualnych grupy samopomocowych i e-wolontariatu, przemian współczesnego miasta, powstania smart city, cyfrowych kompetencji przyszłości, pojawienia się nowych form zarobkowania, takich jak handel dobrami cyfrowymi, czy fenomen zawodów usieciowionych.

Tematyką mieszcząca się w zakresie konferencji będą również zagadnienia związane z: robotyzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych, tworzeniem i funkcjonowaniem interfejsów człowiek-maszyna oraz ich społecznymi konsekwencjami. Oczekujemy również na wystąpienia z zakresu  ​digitalizacji i cyfryzacji artefaktów kulturowych, bezpieczeństwa danych oraz dokonującego się współcześnie przedefiniowania prywatności pod wpływem nowoczesnych technologii medialnych i informatycznych.

Organizowana konferencja ma również stanowić forum wymiany doświadczeń związanych z możliwościami wykorzystania nowych technologii w procesie realizacji badań jakościowych i ilościowych, związanych z big data, analizą sieci, netnografią. W związku z tym liczymy też na wystąpienia  badaczy rozwijających metodologię badań w internecie i wykorzystujących najnowsze technologie w prowadzonych analizach. Do udziału zapraszamy również przedstawicieli humanistyki cyfrowej, STS (​science and technology studiem), ​informatyki społecznej czy pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk technicznych.

Na organizowanej konferencji wystąpią znani i cenieni naukowcy,  działacze społeczni czy przedstawiciele świata biznesu zajmujących się tematyką wpływu nowoczesnych technologii na społeczeństwo. Wśród gości specjalnych zobaczymy: prof. dr hab. Kazimierza Krzysztofka, autora licznych publikacji z zakresu społeczeństwa informacyjnego, socjologii Internetu, nowych mediów i przemysłów kultury oraz komunikacji międzykulturowej, dr hab. Mirosława Filiciaka zajmującego się relacjami mediów cyfrowych i praktyk społecznych, prof. dr hab. inż. Mariusza Ziółko, którego aktywność naukowa dotyczy technologii mowy: biometrii i identyfikacji głosowej osób, analizy porównawczej różnojęzycznych alofonów, analizy i rozpoznawania mowy, prof. dr hab. Agnieszkę Ogonowską zajmującą się uzależnieniami od nowych technologii oraz kompetencjami medialnymi i cyfrowymi jako formą profilaktyki oraz prof. dr hab. Maria Nawojczyk, której zainteresowania badacze skupiają się na wpływie technologii na społeczne oraz ekonomiczne aspekty rozwoju społeczeństw.

Patronat honorowy nad organizowaną konferencją roztoczyły: Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Polskiej Akademii Nauk. Partnerami konferencji są: Polskie Towarzystwo Transhumanistyczne oraz stowarzyszenie naukowe Collegium Invisibile. Nieocenionym wsparciem są Władze Rektorskie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Dziekańskie Wydziału Humanistycznego. Konferencja wspierana jest przez firmę HG Intelligence, a patronatem medialnym otaczają ją Spotkania – IT oraz Dziennik Internautów

Zainteresowanie konferencją jest duże, na zgłoszenia  czekamy do 31 stycznia 2016 roku, już dziś można zarejestrować się na stronie konferencji i zgłosić swój udział w formie prezentacji referatów lub posterów. O przyjęciu wystąpienia osoby zgłaszający się zostaną poinformowane najpóźniej 6 lutego 2016 roku.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 300 złotych dla pracowników naukowych oraz 150 zł dla studentów i doktorantów. Cena ta obejmuje posiłki, udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w recenzowanym tomie pokonferencyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanej konferencji, jej programu, oraz uczestników można znaleźć na stronie konferencji, pod adresem: http://wh.uci.agh.edu.pl/konferencje/technologiczno-spoleczne-oblicza-xxi-wieku/.

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w Konferencji „Technologiczno-społeczne obrazy XXI wieku”. Do zobaczenia!« Sierpień 2022»
PoWtŚrCzwPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031