Targi w Hanowerze - MR promuje polską innowację

30-03-2017, 10:20

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych HANNOVER MESSE to najważniejsze wydarzenie branży przemysłowej na świecie, które obejmuje tematykę: Industrial Automation Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply, Research & Technology. Na HANNOVER MESSE przyjeżdżają zarówno menedżerowie z małych i średnich przedsiębiorstw, jak i kadra zarządzająca z dużych międzynarodowych koncernów, takich jak Apple, Foxconn, Microsoft czy Volkswagen. Co trzeci odwiedzający przybywa z zagranicy, a co drugi jest przedstawicielem wyższej kadry kierowniczej. Około 70% odwiedzających to decydenci, a 52% stanowią osoby poszukujące nowych dostawców.

HANNOVER MESSE są najważniejszymi targami przemysłowymi na świecie i miejscem promocji koncepcji „Przemysłu 4.0" określanej mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Hanowerze spodziewanych jest około 6500 wystawców i ponad 200 000 odwiedzających. Głównym tematem wystawy są techniki produkcyjne i energetyczne: od innowacyjnych robotów przemysłowych przez oprogramowanie sterujące procesami przemysłowymi, aż po przyszłościowe technologie pozyskiwania i dystrybucji energii.

 

W 2016 roku krajem partnerskim było USA. Targi odwiedziło wtedy ok. 190 tys. odwiedzających, w tym 30% gości z zagranicy, m.in. 5000 z USA, 6000 z Chin, 30 tys. z UE. Swoje oferty przedstawiło ponad 5200 wystawców, 58% z nich to wystawcy zagraniczni z 75 krajów (w tym 650 wystawców z Chin i 465 z USA).

 

Tegoroczne targi w Hanowerze będą czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzajemne stosunki gospodarcze Polski i Niemiec. Dla polskich firm jest to znakomita okazja do zaprezentowania swojej oferty podczas  tak znaczącej międzynarodowej imprezy targowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w dniu 11 października 2016 r. podpisano umowę partnerską pomiędzy Polską a Niemcami, na mocy której Polska uzyskała status Kraju Partnerskiego w targach Hannover Messe 2017. Jak wskazywał wtedy dr Jochen Köckler członek zarządu targów Deutsche Messe Hanower Cieszymy się, że nasz sąsiad Polska będzie krajem partnerskim Targów Hanowerskich. Polski przemysł zachwyca innowacjami i rozwojem w wielu branżach. To ciekawe dla firm i inwestorów z całego świata, dlatego Targi Hannowerskie są odpowiednim miejscem, aby dokładnie zaprezentować siłę polskiej gospodarki oraz zacieśnić stosunki ekonomiczne, w szczególności między Niemcami a Polską. Natomiast podpisujący umowę z polskiej strony Paweł Chorąży – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju RP, powiedział: Jako Kraj Partnerski Hannover Messe 2017 chcemy pokazać różnorodność i dynamikę polskiej gospodarki opartej na innowacjach i rozbudować nasze międzynarodowe relacje zagraniczne.


Organizatorzy spodziewają się około 150 wystawców z Polski, którzy będą obecni w ramach zarówno polskiego pawilonu narodowego zlokalizowanego w hali nr 3, jak i pozostałych targów branżowych. Dla firm, głównie z sektora MŚP, które zdecydowały się uczestniczyć w wystawie zostało przewidziane ze strony rządu wsparcie finansowe i organizacyjne.

 

Plan ekspozycji HANNOVER MESSE 2017

 Plan ekspozycji Hannover Messe

 „Zintegrowany przemysł – tworzenie wartości” z Polską jako krajem partnerskim

 

Hasłem przewodnim tegorocznych targów jest „Integrated Industry – Creating Value”. Idea ta łączy w sobie różne tematy związane np. z cyfryzacją produkcji (Industry 4.0) czy efektywnością energetyczną. W hasło to wpisują się działania polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na konferencji prasowej, która 9 lutego 2017 r. odbyła się w Hanowerze wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński mówił: Jako kraj partnerski tegorocznej edycji targów Hannover Messe, Polska chce pokazać, że zależy jej nie tylko na szybkim rozwoju gospodarki ale przede wszystkim na jej rozwoju w oparciu o innowacyjny przemysł. Wśród nich jest automatyka przemysłowa i oprogramowanie dla przemysłu, energia i napędy alternatywne oraz technologie pneumatyczne i próżniowe. Polscy przedsiębiorcy już dziś są projektantami przemysłu 4.0. i atrakcyjnymi partnerami dla firm zagranicznych. Polska jest też doskonałym miejscem do lokowania inwestycji. Poprzez nasze uczestnictwo w targach, chcemy również dać jasny sygnał, że reindustrializacja to droga, którą wszyscy powinni podążać. Polski rząd stawia reindustrializację za jeden ze swoich głównych celów.


Hasło przewodnie polskiej obecności na targach w Hanowerze, jako kraju partnerskiego, to SMART MEANS POLAND. Polski potencjał rozwojowy w takich dziedzinach jak robotyka, informatyka przemysłowa, sterowanie, digitalizacja i automatyzacja procesów przemysłowych jest coraz bardziej dostrzegany poza granicami naszego kraju. Industry 4.0 nie jest jedynym określeniem odnoszącym się do nowej rzeczywistości w przemyśle. Używane są również inne określenia takie jak: „Smart Production” czy „Smart Manufacturing” Stąd wybór hasła przewodniego dla Polski. Nowe technologie w przemyśle i zwiększanie efektywności energetycznej są smart. Polska ma ogromny potencjał i spore osiągnięcia w tych dziedzinach, czyli smart means Poland. Również logo Polski wpisuje się w to hasło. K-drone to figura idealna. Oglądana z góry, jest kwadratem wpisanym w kwadrat. Jego powierzchnia jest zarazem symetryczna i niesymetryczna, wklęsła i wypukła. Użycie polskich barw narodowych w symbolice K-drona sygnalizuje dążenie Polski do ciągłego rozwoju. Jego umiejscowienie w przestrzeni nowoczesnych technologii przemysłowych jest odzwierciedleniem kreatywności, innowacyjności i potencjału polskiej gospodarki.

 

Logo Polski jako kraju partnerskiego Hannover Messe 2017

 logo Polski smart means Poland

Hannover Messe 2017

 

Polska na targach będzie prezentować też rozwiązania w obszarze efektywności energetycznej m.in. elektromobilności. Rozwój pojazdów o napędzie elektrycznym może stanowić ogromny impuls zarówno dla przemysłu motoryzacyjnego jak i wielu innych przemysłów pracujących na jego rzecz. To nowy szeroki obszar działań innowacyjnych, a także możliwość rozwoju na terenie Polski najnowocześniejszych technik i technologii, które mogą znaleźć zastosowanie także w innych dziedzinach gospodarki. Ważnym elementem programu i filaru „Reindustrializacja” Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest projekt e-bus. Zakłada on dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w segmencie produkcji autobusów elektrycznych.

 

 Program promujący polską gospodarkę obejmuje

 • organizację narodowego stoiska informacyjnego,
 • udział w targach przedstawicieli władz Polski i samorządowych,
 • przeprowadzenie działań promocyjnych na nośnikach outdoorowych,
 • organizację konferencji, seminariów i warsztatów,
 • wydanie katalogu kraju partnerskiego uwzględniającego spis wszystkich polskich wystawców,
 • realizację na targach programu kulturalnego.

 

W ramach objęcia przez Polskę patronatu nad imprezą wystawienniczą w Hanowerze został opracowany program dofinansowania uczestnictwa dla polskich przedsiębiorców. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów - Hannover Messe 2017. Przedsiębiorcy korzystający z programu zobligowani są do następujących działań:

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w targach Hannover Messe odbywających się w Hanowerze w terminie 24 – 28 kwietnia 2017 r.
 2. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na portalu trade.gov.pl.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do instalacji na stoisku wystawienniczym elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki.

 

Ponadto przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 1. Nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 2. Przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 3. Przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 4. Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów działań promocyjnych obejmuje działania zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć 1 mln zł.

 

Przykładem promowania polskiej innowacyjności poprzez targi w Hanowerze są także nagrody Ministra Rozwoju. Ministerstwo ufundowało nagrodę dla trzech wyróżniających się młodych firm, których profil działalności wpisuje się w obszary prezentowane na targach Hannover Messe 2017. Firmy te brały udział w projekcie „Start-upy w Pałacu” - wspólnego projektu Kancelarii Prezydenta RP oraz Fundacji Startup Poland, którego celem jest promowanie polskich start-upów oraz umożliwianie im nawiązania nowych kontaktów biznesowych w kraju i na świecie. Wyróżnionym przez Ministerstwo Rozwoju start-upom, udostępniona zostanie powierzchnia wystawiennicza. Ministerstwo sfinansuje także przelot oraz noclegi w Niemczech dla dwóch osób z każdego wyróżnionego start-upu. Firmy, będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia jak i pozyskać nowe, cenne kontakty międzynarodowe. Nagrodę Ministerstwa Rozwoju otrzymały:

 • XTPL Spółka technologiczna, która rozwija chronioną patentem technologię druku ultracienkich linii przewodzących. Ultracienkie przewody znajdują zastosowanie przede wszystkim w wyświetlaczach, ekranach dotykowych i ogniwach słonecznych.
 • HussarTech Startup zajmujący się komercyjnym zastosowaniem wynalazku jakim jest hybrydowy materiał o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i antywirusowych. Materiał zabezpiecza przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów pozwalając na dłuższe zachowanie higieny i estetyki produktów i materiałów.
 • Billon Group Firma technologiczna, która stworzyła pierwszy na świecie system pieniądza elektronicznego umożliwiający obrót złotym polskim oraz innymi walutami w zgodzie z regulacjami oraz bez ograniczeń czasu i miejsca. Bezpieczeństwo gwarantuje zastosowanie technologii blockchain, chmury oraz zaawansowanej kryptologii.

 

Ważnym elementem targów HANNOVER MESSE jest wręczenie prestiżowej nagrody HERMES AWARD. Jest to jedna z najważniejszych nagród dla przemysłu na świecie. Nagrodę otrzymuje produkt będący innowacja techniczną, który zostanie po raz pierwszy zaprezentowany na targach HANNOVER MESSE. Zgłoszone produkty musza mieć za sobą próbę przemysłową i/lub zastosowanie w przemyśle oraz zostać ocenione pod względem technicznym i ekonomicznym jako szczególnie innowacyjne.

 

Podsumowując, udział Polski jako kraju partnerskiego wspomoże ekspansję polskich firm na rynkach zagranicznych. Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki oraz zwiększenie eksportu towarów i usług zaawansowanych technologicznie to jedne z najistotniejszych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dla polskich mikro-, małych i średnich firm, które chciały wziąć udział w targach, powstał specjalny program promocji. Finansowanie pochodzi z Programu Inteligentny Rozwój. Można zatem liczyć, że HANNOVER MESSE 2017 będzie sukcesem także polskim.

 

Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, pracownik Ministerstwa Cyfryzacji


Źródła:

 1. Hannover Messe 2017, https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/podstawy-rozwoju-polskiej-gospodarki/hannover-messe-2017/
 2. Hannover Messe 2017: informacje praktyczne, https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/duze-przedsiewziecia-promocyjne/hannover-messe-2017/222289,miedzynarodowe-targi-hannover-messe-2017-informacje-praktyczne.html
 3. POLSKA KRAJEM PARTNERSKIM HANNOVER MESSE http://www.rynekelektryczny.pl/2017/03/13/polska-krajem-partnerskim-targow-hanowerskich/
 4. Morawiecki: Synergia dużych firm z małymi napędzi rozwój start-upów, http://biznesalert.pl/morawiecki-synergia-duzych-firm-malymi-napedzi-rozwoj-start-upow/
 5. Program promocji dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w targach Hannover Messe 2017 r., http://www.giph.com.pl/aktualnosci/art/program-promocji-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-udzialem-polski-w-targach-hannover-messe-2017-r
 6. Zintegrowany przemysł – tworzenie wartości z Polską jako krajem partnerskim, http://przegladmechaniczny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=284&cntnt01returnid=15

Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy