System Inf. Oświatowej ma być jedną bazą dostępną przez przeglądarkę

06-10-2016, 12:33

Zmiany w architekturze Systemu Informacji Oświatowej zostały zaproponowane przez MEN. Będą również zmiany w sposobie udostępniania pracownikom oświaty dostępu do bazy.

System Informacji Oświatowej to jedna z tych ogromnych baz danych o obywatelach, która w przeszłości wzbudzała pewne kontrowersje. Warto zatem odnotować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt zmian w Ustawie o SIO

Jedna baza dostępna przez przeglądarkę

Obecnie SIO składa się z centralnej bazy danych (administrowanej przez MEN) oraz lokalnych baz prowadzonych przez kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy centralnej (to np. dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół). Komunikacja bazy i kilkudziesięciu tysięcy lokalnych baz stwarza pewne problemy. Nie jest możliwa praca na wielu stanowiskach w danej szkole lub placówce. Awarie lokalnych komputerów powodują utraty danych, których odzyskanie wymaga czasochłonnej procedury.

Teraz MEN chce, by istniała jedna baza danych z dostępem przez przeglądarkę. Wprowadzony będzie także przepis ograniczający dostęp do bazy danych SIO wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zob. str. 9 dokumentu poniżej). 

Ponadto ma się zmienić procedura dostępu do danych. Ustawa będzie z mocy prawa upoważniać kierowników określonych podmiotów do pozyskiwania danych z bazy SIO. Nie będzie konieczności uzyskiwania upoważnienia w postaci papierowej. 

Zmiany w upoważnieniach

MEN chce zmienić sposób upoważniania pracowników jednostki do dostępu do bazy SIO. Obecnie kierownik podmiotu może upoważnić pracownika, który następnie jest obowiązany wystąpić o dostęp do odpowiednio urzędu (ministra, wojewody, wójta gminy, starosty powiatu i in.). Teraz proponuje się, aby dane dostępowe pracownikowi podmiotu mogła przyznawać także osoba upoważniająca (np. dyrektor szkoły – pracownikowi tej szkoły), jeżeli uprzednio zostały jej przyznane dane dostępowe. Kierownik w upoważnieniu będzie mógł wskazać zakres upoważnienia, tj. zbiory danych w bazie SIO, do których pracownik może mieć dostęp. 

Ustawa ma wprowadzić również kilka innych zmian np. proponuje się, by poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, szkoły i placówki oświatowe przekazywały w postaci zbiorczej dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Zrezygnowano z gromadzenia niektórych danych np. tych obejmujących miejsce zamieszkania ucznia, w związku z nauką ucznia w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. 

Projekt

Ustawa mogłaby wejść w życie 15 sierpnia przyszłego roku. Kopię projektu znajdziecie w RCL, a poniżej zamieszczamy ten dokument w całości. Projekt przekazano do konsultacji. 

Dokument248126 SIO by Dziennik Internautów on Scribd


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy