Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Świat IT tylko dla mężczyzn?

Juliusz Kornaszewski 22-08-2017, 08:47

Chociaż rynek usług branży informatycznej rozwija się bardzo dynamicznie, kobiety w IT to wciąż zauważalna mniejszość, jak np. w łódzkim oddziale firmy Accenture, gdzie kobiety stanowią obecnie 18% kadry. Firma postawiła postawił sobie jednak ambitne cele, a jej działania employer brandingowe mają przekonać kolejne kandydatki do pracy w nowych technologiach.

Fundacja Instytutu Innowacyjna Gospodarka podaje, iż globalnie kobiety na stanowiskach IT stanowią mniej niż 25% pracowników. Wśród menedżerów w firmach technologicznych w Europie jest dwa razy mniej Pań niż w innych sektorach.

Mimo popytu na rynku kobiety w IT to wciąż rzadkość

Obecnie na kierunkach informatycznych w Polsce studiuje około 9 400 kobiet i aż 63 800 mężczyzn. Porównując te proporcje do lat poprzednich widać, że liczba studentek na kierunkach IT jest dość stabilna i oscyluje w granicach 13%. Od 2008 roku wartość ta wzrosła jedynie o 3 punkty procentowe, co pozwala stwierdzić, iż mimo inicjatyw takich, jak „Dziewczyny na Politechniki” czy siostrzanej „Dziewczyny do ścisłych”, kobiety nadal rzadziej decydują się na studia i pracę w tym sektorze rynku.

Wiele firm funkcjonujących w branży IT stara się zmienić ten stan rzeczy mając świadomość, jak ważną rolę odgrywają kobiety w środowiskach pracowniczych. Pracodawcy szczególnie cenią:

  • ich odmienne spojrzenie na problemy,
  • zaangażowanie
  • doskonałą organizację czasu pracy
  • wysoki poziom inteligencji emocjonalnej
  • większa niż u mężczyzn skłonność do kompromisów.

Accenture postawiło sobie za cel, aby wśród nowo obsadzanych stanowisk przynajmniej 40% z nich zajmowały kobiety, a w roku 2025 firma chce osiągnąć poziom zatrudnienia kobiet i mężczyzn – 50/50.

 

Dlaczego firmom IT zależy na zwiększeniu liczby kobiet w zespole?

Kobiety są uważnymi obserwatorami, potrafią analizować problemy w szerokiej perspektywie. Są przy tym także silnie skoncentrowane na osiąganiu wyznaczonych celów, co mobilizuje je do poszukiwania realnych rozwiązań. Potrafią modyfikować swoje priorytety, dzięki czemu są w stanie rozwijać karierę zawodową, nie zaniedbując przy tym osobistych zainteresowań i obowiązków. To dlatego są tak pożądanymi pracownikami na rynkach, gdzie do tej pory większość stanowisk zajmowali mężczyźni. W Łodzi w ciągu roku zamierzamy zatrudnić nawet 200 specjalistów. Mam nadzieję, że w dużej części będą to kobiety – podkreśla Witold Rogowski, Dyrektor Zarządzający prowadzący technologiczne centrum Accenture w Łodzi.

To tylko część argumentów za tym, aby zatrudniać kobiety w firmach o profilu IT. Ich obecność ma pozytywny wpływ na atmosferę, jak również jakość dostarczanych produktów i usług.

Trzeba pamiętać, że firmy z branży IT dostarczają rozwiązania i produkty, których finalnymi odbiorcami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni w różnym wieku. Warto zatem zadbać o to, aby w zespołach, które je tworzą byli przedstawiciele różnych grup. Jak pokazuje doświadczenie firmy Accenture, panie doskonale sprawdzają się na stanowiskach związanych z tworzeniem wysokiej jakości oprogramowania, analizą biznesową i analizą danych. Mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, które sprawiają, że dobrze współpracują w zespole. Nie boją się podejmowania decyzji, co powoduje, że łatwo odnajdują się w takich rolach, jak koordynator grupy zadań czy kierownik projektu. Zachowanie równowagi pomiędzy obecnością kobiet i mężczyzn w zespołach rozładowuje napięcia i stres, poprawia komunikację, tworzy dobrą atmosferę pracy, przez co wpływa pozytywnie na motywację i w efekcie skutkuje lepszą wydajnością oraz efektywnością wszystkich pracowników.

 

Co może motywować kobiety do podjęcia zatrudnienia w obszarze nowych technologii?

Pieniądze i stanowisko to jedynie połowa sukcesu. Podczas procesów rekrutacyjnych kobiety coraz częściej podkreślają znaczenie kultury organizacyjnej. Poszukują miejsca, które pozwala łączyć pasje zawodowe z prywatnymi.Taka informacja zwrotna płynie zarówno od nowo zatrudnianych pań jak i tych mających już kilkuletni staż w firmie. To zmiana, która wpływa także na podejście do komunikacji z przyszłymi pracownikami.

Dziesięć lat temu dobre wynagrodzenie i prestiżowe stanowisko były wystarczającym argumentem, aby przekonać najzdolniejszych pracowników do dołączenia do firmy. Dzisiaj liczy się odpowiedni balans życiowy i takie elementy jak zrozumienie ze strony pracodawcy, że aby pracownik się rozwijał musi nie tylko pozyskiwać nowe umiejętności zawodowe, lecz także realizować swoje pasje osobiste. W lipcu rozpoczęliśmy kampanię employer brandingową One w Accenture akcentującą tę zmianę i co dla mnie bardzo istotne biorą w niej udział nasze pracownice, które chętnie zgodziły się opowiedzieć o swoich doświadczeniach, aby przekonać nowe kandydatki, że naprawdę w to wierzymy i nie jest to działanie na pokaz – mówi Mateusz Trojanowski, Poland Recruitment Marketing Lead.

 

Jak przyciągnąć kobiety do IT?

Przede wszystkim łamiąc stereotypy i tworząc przyjazne, otwarte środowisko pracy, w którym kobiety będą mogły budować swoje kariery zawodowe, realizować swoje pasje i spełniać się w życiu rodzinnym. Rodzicielstwo jest obszarem, który firmy chcące mieć dobrych pracowników muszą traktować bardzo poważnie. Kobiety zasługują tu na szczególną uwagę. Macierzyństwo to czas, w którym najczęściej aktywne zawodowo panie potrzebują możliwości skupienia się na sprawach osobistych i rodzinnych. Niezwykle istotne jest, aby w tym okresie kobiety miały poczucie bezpieczeństwa, że po urlopie macierzyńskim mają do czego wracać. Wiele firm wyznacza nowe standardy stawiając na wsparcie kobiet w tym okresie.

Programy na rzecz pracujących mam to nie puste słowa. Czternasty rok z rzędu magazyn uznał Accenture za jedną ze „100 Najlepszych Firm dla Pracujących Matek”, przyznając jej miejsce wśród 10 liderów. Dla matek powracających po urlopach macierzyńskich stworzono program Maternity Returners. Celem inicjatywy jest ułatwienie powrotu do pracy przez odpowiednie wsparcie i pomoc w znalezieniu stanowiska, jak najlepiej dostosowanego do potrzeb i oczekiwań matki po powrocie do czynnego życia zawodowego.Ostatnie artykuły:

fot. CICfot. Tavex
fot. ann_zima