Strony urzędów wciąż niedostępne dla niepełnosprawnych - kontrola NIK

11-02-2016, 09:45

Dostosowanie stron urzędów do potrzeb niepełnosprawnych to nie jest luksus, ale wymóg. Powinno to nastąpić do czerwca 2015 r., ale według NIK nadal jest wiele do zrobienia.

  • Strony polskich urzędów muszą być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.
  • NIK ustalił, że urzędy wciąż mają wiele do zrobienia.
  • Najczęstsze problemy to błędy w kodzie i sposób udostępniania treści multimedialnych. 

Strony internetowe podmiotów wykonujących zadania publiczne muszą być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Wynika to z ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Strony powinny spełniać międzynarodowy standard WCAG 2.0. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, czy zalecenia standardu są należycie realizowane przez urzędy.

Urzędy się starają, ale...

Okazało się, że większość urzędów podjęła jakieś działania w celu dostosowania stron internetowych do potrzeb niepełnosprawnych. Niestety  tylko 2 z 23 badanych serwisów internetowych (8,7%) były należycie dostosowane. NIK stwierdziła istotne błędy w przypadku pozostałych 21 stron internetowych, w tym trzy strony oceniła negatywnie (13%).

Zidentyfikowano następujące problemy.

  • Na większości zbadanych stron internetowych (91,3%) zidentyfikowano różne błędy w kodzie HTML, które mogły utrudnić odbiór treści osobom niewidomym i słabowidzącym.
  • Osoby niesłyszące i niewidome nie mogły zapoznać się z pełną treścią większości badanych materiałów multimedialnych. W przypadku 13 z 14 stron internetowych (92,9%) udostępniane były one bez stosownej alternatywy.
  • Na większości stron wystąpiły błędy powodujące utrudnienia dla osób  korzystających z komputera wyłącznie z użyciem klawiatury (78,3%). Takim problemem mógł być słabo widoczny fokus klawiatury lub jego brak. Były też tzw. pułapki na klawiaturę - kiedy fokus zatrzymuje się na jakimś elemencie i nie można przejść dalej. 
  • Stwierdzono błędy skutkujące problemami w odbiorze treści na blisko połowie stron (43,5%).

Wyniki kontroli NIK

NIK zwrócił też uwagę na wyjątkowo uciążliwe błędy w dostępności formularzy, także tych służących do kontaktu z urzędem. Często okazywały się one słabo dostępne lub niedostępne dla osób niepełnosprawnych - głównie dla osób niewidomych, korzystających z programów czytających. W większości skontrolowanych formularzy brakowało prawidłowych etykiet przypisanych do pól, które należy wypełnić. Dodatkowo na niektórych stronach internetowych formularze zabezpieczano mechanizmem CAPTCHA, który nie mógł być odczytany przez czytniki ekranu.

Dostosowanie kosztuje

Źródłem problemów z dostępnością jest m.in. niewystarczająca wiedza pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie stron. Powinniśmy przy tym pamiętać, że wiele instytucji nie musi mieć dobrego programisty na pełny etat. W praktyce więc wszystko rozbija się o pieniądze na dostosowanie stron do standardu WCAG 2.0, a tych pieniędzy po prostu nie ma. NIK zauważył, że do października 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozdysponowało niespełna 40% dostępnych środków na dotacje przeznaczonych na działania związane z dostosowaniem stron internetowych do standardu WCAG 2.0. 

W związku z ustaleniami kontroli NIK wnioskuje do Ministra Cyfryzacji m.in. o możliwie jak najszersze promowanie wśród instytucji publicznych możliwości wykorzystania środków publicznych na dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz informowania o dostępnych rozwiązaniach i dobrych praktykach ułatwiających dostosowanie stron internetowych.

Poniżej raport NIK.

Nik d 15 505 Dostepnosc Stron


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy