Sprawdź, kto może przeszukać Twój samochód

Creandi.pl 19-06-2012, 17:07

Nawigacja w samochodzie nie dziwi już nikogo. GPS stał się standardowym wyposażeniem auta zarówno tego prywatnego, jak i służbowego. Niestety koszt nowego oprogramowania często przewyższa koszt nawigacji, dlatego nawigacje aktualizowane są w oparciu o nielegalne programy mapowe. Jednakże czy istnieje realne zagrożenie kontroli naszego urządzenia?

Do wykrycia nielegalnego oprogramowania dochodzi najczęściej podczas kontroli drogowej dokonanej przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego lub Służbę Celną. Należy mieć na uwadze, że żaden z tych organów nie dysponuje dowolnością w zakresie możliwości przeprowadzenia takiej kontroli, gdyż właściwie jest ona już przeszukaniem. Podstawą przeprowadzenia przeszukania pojazdu musi być uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz przypuszczenie, że rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu (w tym przypadku nielegalne oprogramowanie) znajdują się w aucie. Jednakże jeśli nie ma żadnych przesłanek wskazujących na popełnienie przestępstwa piractwa komputerowego, Policja nie może przeszukać nawigacji podczas rutynowej kontroli drogowej.

- Zgodnie z kodeksem postępowania karnego Policja może dokonać przeszukania na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora - mówi mecenas Jakub Brykczyński z Kancelarii Adwokackiej Brykczyński i Partnerzy. - Jeśli uzyskanie takiego postanowienia nie było możliwe i zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki, Policja zobowiązana jest okazać nakaz kierownika komisariatu, komendy lub legitymację służbową. Jednak w takiej sytuacji sąd lub prokurator musi w ciągu 7 dni zatwierdzić przeprowadzone przeszukanie. Jeśli okaże się, że oprogramowanie do nawigacji jest nielegalne, organ może zatrzymać urządzenie jako dowód w sprawie.

Prawo swoje a praktyka swoje

Od marca 2011 roku również Urzędy Kontroli Skarbowej stały się organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli legalności oprogramowania w firmach. Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej weryfikacja oprogramowania może być prowadzona jedynie w ramach kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, nieujawnionych źródeł przychodów oraz niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Urząd Kontroli Skarbowej jest zobowiązany do powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Policję lub Prokuraturę.

Policja i inne organy mają ograniczone możliwości przeszukania pojazdu i znajdującej się w nim nawigacji, dlatego też rzadko dochodzi do takich kontroli. Korzystanie z nielegalnego oprogramowania GPS jest jednak przestępstwem zagrożonym dotkliwymi sankcjami karnymi oraz finansowymi. Warto zainwestować w licencję, gdyż tylko taki program zapewnia spokojne korzystanie z nawigacji.

- Wiele firm wyposaża swoich pracowników w nawigację, zwłaszcza jeśli ich obowiązki wiążą się z licznymi wyjazdami służbowymi. Często też pracownicy korzystają z prywatnego urządzenia. Dlatego dobrze upewnić się, czy dane urządzenie posiada wymaganą licencję. Dzięki temu unikniemy ewentualnych nieprzyjemności i przede wszystkim konsekwencji prawnych - mówi Małgorzata Słodownik, manager działu handlowego monitoringu pojazdów Flotis.pl.

Aby uniknąć problemów związanych z udowodnieniem legalności oprogramowania, należy zachować dokumentację świadczącą o zakupie licencji na program: umowę licencyjną, nośnik oprogramowania, fakturę lub paragon. Nie ma jednak konieczności posiadania takiej dokumentacji w samochodzie wraz z nawigacją.

Czytaj także: Masz nielegalne oprogramowanie GPS? Sprawdź, co Ci grozi!


Źródło: Creandi.pl
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy