Sojusz na rzecz przyspieszenia rozwoju WiMAX

01-07-2008, 07:41

Sześc firm związanych z branżą WiMAX poinformowało o utworzeniu sojuszu Open Patent Alliance (OPA). Przyczyni sie on do utworzenia branżowej puli patentów WiMAX, dzieki czemu rozwój technologii ma być przyspieszony.

OPA chce promować konkurencyjny model oparty na otwartych prawach do własności intelektualnej, stymulujący całą branżę WiMAX do innowacji poprzez zwiększenie wyboru i obniżenie cen sprzętu i kosztów usług związanych z technologią WiMAX. Dla realizacji swoich celów OPA utworzy pulę patentów WiMAX, by ułatwić uczestnikom dostęp do licencji patentowych i ich nabycie od właścicieli po przewidywalnych kosztach.

Pula patentów zgromadzi najważniejsze prawa patentowe, niezbędne do wdrażania standardu WiMAX, zdefiniowanego przez WiMAX Forum i normę IEEE 802.16e. Planowane podejście koncentrować się będzie na bardziej konkurencyjnej strukturze opłat licencyjnych, naliczanych jedynie za mechanizmy konieczne do opracowania produktów WiMAX. Pula patentów uwzględniać będzie rozmaite możliwości rozliczeń licencyjnych, w tym wymianę licencji między poszczególnymi uczestnikami.

Oprócz utworzenia puli patentów WiMAX, OPA będzie propagować wiedzę o własności intelektualnej związanej z WiMAX i służyć jako jej centralne repozytorium.

OPA wystąpi do właścicieli podstawowych patentów WiMAX o ich włączenie do puli patentów. Oceny wartości zgłoszonych patentów dla standardu WiMAX ma dokonywać niezależny arbiter. Choć OPA będzie się początkowo koncentrować na standardzie WiMAX, w przyszłości może również współpracować z innymi grupami branżowymi.

Porozumienie OP, złożone będzie początkowo z sześciu członków-założycieli tzn. firm Alcatel-Lucent, Cisco, Clearwire, Intel Corporation, Samsung Electronics oraz Sprint.

Z czasem do sojuszu mogą zostać włączone kolejne firmy-inwestorzy. Każdej z nich przypadnie w udziale miejsce w radzie dyrektorów OPA, która będzie zarządzać personelem OPA.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy