Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Skończy się handel "kolekcjonerskimi" dowodami? Nadchodzi Ustawa o dokumentach publicznych

07-12-2016, 09:30

Ustawa ma uporządkować kwestie wytwarzania, zabezpieczenia i cyklu życia dokumentów. Będzie też wprowadzać przepisy ułatwiające postępowanie w razie tzw. kradzieży tożsamości.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt Ustawy o dokumentach publicznych. Jej celem jest stworzenie systemu bezpieczeństwa dokumentów, który będzie obejmował nie tylko o zabezpieczanie przed fałszerstwem, ale także to zarządzanie cyklem życia dokumentów, nadzór nad producentem dokumentów, działania profilaktyczne itd.

Argumentem za wprowadzeniem ustawy ma być liczba przestępstw przeciwko dokumentom - ponad 361 tys. w latach 2010-2015. Najczęstsze przestępstwa to wyłudzenia kredytów, wyłudzenia towarów, tworzenie fikcyjnej tożsamości i in. 

Drukarnia Narodowa, kategorie dokumentów

Dokumentem publicznym w rozumieniu projektowanej ustawy będzie tylko dokument zabezpieczony. Najistotniejsze dokumenty będzie produkował tylko jeden podmiot - PWPW SA, zwana w ustawie Drukarnią Narodową. Projektodawca określił nie tylko wyłączność PWPW na produkcję pewnych dokumentów, ale też zasady określania kosztów wytwarzania dokumentów przez Drukarnię. 

W rozdziale 3. projektu określono kategorie dokumentów publicznych. Do pierwszej będą się zaliczać dokumenty paszportowe, dowód osobisty, prawo jazdy, Karta Polaka, dowód rejestracyjny pojazdu, karty do głosowania, legitymacje poselskie i in (ich wykaz znajdzie się w ustawie). Do kategorii drugiej wpadną dokumenty m.in. dotyczące broni i potwierdzające kwalifikacje. W kategorii trzeciej znajdą się m.in. koncesje, pozwolenia, świadectwa szkolne, legitymacje szkolne i studenckie. 

Minister ds. wewnętrznych ma określać w rozporządzeniu poziomy zabezpieczeń dokumentów, wykaz dokumentów drugiej i trzeciej kategorii i wykaz minimalnych zabezpieczeń dla poszczególnych poziomów bezpieczeństwa. 

 

Zobacz także:

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych

Istotne znaczenie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wynika z faktu, że określa ona „ścieżkę dokumentu”, począwszy od jego sporządzenia aż po przechowywanie i archiwizowanie.*

Koniec "kolekcjonerskich" dokumentów

Projekt przewiduje, że minister będzie prowadził Rejestr Dokumentów Publicznych. Będzie on prowadzony w formie elektronicznej i będą w nim gromadzone pliki graficzne wzorców dokumentów, pliki graficzne obrazujące zabezpieczenia, informacje o przypadkach fałszerstw i skany charakterystycznych dokumentów sfałszowanych. Do danych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa dostęp będzie miała tylko policja i inne służby (CBA, ABW itd.).

Interesujące są proponowane zmiany w przepisach obowiązujących. Wydanie nowego dowodu osobistego będzie mogło nastąpić również wtedy, gdy ktoś posłuży się w sposób nieuprawniony danymi dowodu (czyli dojdzie do tzw. "kradzieży tożsamości"). Innymi słowy ustawodawca chce, by możliwa była wymiana "skompromitowanego" dowodu osobistego, co uniemożliwi także dalsze posługiwanie się skradzionymi danymi. Posiadacz dowodu będzie mógł zgłosić dokument do unieważnienia organowi dowolnej gminy. Będzie można to zrobić na formularzu elektronicznym potwierdzonym Profilem Zaufanym.

Zmiana w unieważnianiu dowodów jest dość ważna. Obecnie urzędnicy odmawiają unieważniania dowodu, który nie został zgubiony lub zniszczony. Podobny problem dotyczy paszportu. Również policjanci potrafią odmawiać przyjęcia zgłoszenia przestępstwa, które polega na kradzieży danych lub obrazu dokumentu (ale nie samego dokumentu). 

Projekt ustawy przewiduje też karalność czynu polegającego na wykonaniu odwzorowania dokumentu publicznego. To powinno zakończyć sprzedawanie i kupowanie "kolekcjonerskich" dowodów osobistych i praw jazdy. Obecnie prawo zabrania podrabiania lub przerabiania dokumentu "w celu użycia za autentyczny". Ta luka pozwalała de facto handlować dokumentami podrobionymi. 

Poniżej, dla zainteresowanych, kopia całego projektu ustawy. 

Do Ku Ment 260589 by Dziennik Internautów on Scribd

--
* - Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.Ostatnie artykuły:

fot. WWF