Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Składka audiowizualna wyniesie 15 zł miesięcznie. Projekt ustawy już w Sejmie

21-04-2016, 15:15

15 zł miesięcznie - tyle zdaniem posłów PIS mamy płacić na media publiczne. Projekt jest już w Sejmie, a wpłynął rzecz jasna bez pytania obywateli o zdanie.

Dość długo zastanawialiśmy się nad tym jaka będzie nowa danina, która zastąpi abonament RTV. Warto zatem odnotować, że do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw dotyczące mediów publicznych:

  1. Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej
  2. Poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych oraz
  3. Poselski projekt ustawy o mediach narodowych

Pod tym tekstem zamieszczamy projekt ustawy o składce audiowizualnej. Dowiemy się z niego, że składka na opłatę audiowizualną wyniesie 15 zł miesięcznie. 

15 zł, płatne do dystrybutora energii

Obowiązek zapłaty składki powstaje odrębnie od każdego "punktu poboru". Punktem poboru jest każde miejsce, do którego dostarcza się prąd. Inkasentami składki mają być przedsiębiorstwa energetyczne pobierające należności z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii.

Inkasenci (czyli firmy energetyczne) będą musieli udostępnić odbiorcom końcowym rachunek bankowy do odprowadzania składki. Będą musieli również odprowadzać pobraną składkę dwa razy w miesiącu na rachunek organu podatkowego. 

Inkasenci będą musieli poinformować przy zawieraniu umowy o konieczności wpłacania składki. Będą musieli także prowadzić ewidencję wpłat i będą odpowiedzialni za przekazywanie pieniędzy organowi podatkowemu. Będzie się to wiązało również z koniecznością przesyłania odpowiednich deklaracji do organów skarbowych.

Inkasent będzie pobierał wynagrodzenie za terminowe przekazywanie składek. Będzie ono wynosić 20 groszy za każdy obsługiwany punkt poboru. 

Zwolnienia

Projekt przewiduje zwolnienia z obowiązku płacenia składki dla osób, które:

  • ukończyły 75 lat, 
  • legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  • są uprawnione do ryczałtu energetycznego, 
  • są uprawnione do świadczenia opiekuńczego,
  • są uprawnione do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. 

Przewidziane jest także zwolnienie od obowiązku zapłaty składki od dodatkowego punktu poboru. 

W przypadku osób powyżej 75 roku życia wystarczy podanie inkasentowi numeru PESEL by korzystać ze zwolnienia. W pozostałych przypadkach organ podatkowy będzie otrzymywać odpowiednie informacje od organ u gminy. Jeżeli organ gminy z urzędu dysponuje wszelkimi niezbędnymi danymi - będzie obowiązany z urzędu przekazywać te dane organowi podatkowemu. W pozostałych przypadkach warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie zgłoszenie tego urzędowi gminy, który po zweryfikowaniu zgłoszenia przekaże odpowiednią informację organowi podatkowemu.

Zgłoszenia mają być uproszczone i być może uda się je załatwić elektronicznie. 

Środki z nowej składki będą stanowić przychód Funduszu Mediów Narodowych. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że takie rozwiązanie należy wprowadzić od stycznia 2017 roku

Obywatelu. Nie dyskutuj tylko płać!

Ustawa o składce audiowizualnej została tylko napisana i wepchnięta do Sejmu. Nie została poddana szerszym konsultacjom, zatem w najbliższych dniach zapewne usłyszymy o różnych niedopatrzeniach autorów. To nie jest czarnowidztwo z naszej strony. Projekty ustaw powstające bez konsultacji zwykle są prawnymi bublami.

Autorzy projektu przekonują, że nowa składka będzie tańsza niż abonament RTV. Wszyscy jednak wiemy, że płacenie abonamentu RTV nie jest powszechne, a nowa składka ma być powszechna. W praktyce więc państwo sięga po pieniądze do kieszeni obywateli. Robi to absolutnie bez pytania ich o zdanie i w dodatku w celu finansowania instytucji, która może być zupełnie zbędna. Dziś naprawdę należałoby dyskutować nad sensem istnienia mediów publicznych a nie tylko nad tym jak zabrać obywatelom pieniądze, żeby te media utrzymać. 

Z zainteresowaniem będziemy śledzić prace nad projektami. Poniżej projekt ustawy o składce audiowizualnej. 

8-020-179-2016Ostatnie artykuły:

fot. WWF