Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Ruszają portale orzeczeń sądowych

20-06-2012, 13:42

Do końca lipca 2012 r. w każdym Sądzie Apelacyjnym powinny zostać uruchomione Internetowe Portale Orzeczeń. Obywatele będą mogli zapoznać się z treścią wyroków, które wcześniej będą automatycznie "anonimizowane". To istota kompromisu pomiędzy dostępem do informacji a prawami podmiotów, których dotyczą publikowane orzeczenia.

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, do końca lipca 2012 r. w każdym Sądzie Apelacyjnym zostaną uruchomione Internetowe Portale Orzeczeń.

- Chciałbym Państwu zaprezentować nowatorski projekt, który umożliwi wszystkim obywatelom łatwy i szybki, bo przez Internet, dostęp do orzeczeń polskich sądów – powiedział podczas dzisiejszej konferencji Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. - Nie mam wątpliwości, że bez publicznego dostępu do wyroków wydawanych przez sądy nie mamy co marzyć o transparentności działania naszego wymiaru sprawiedliwości - dodał Minister.

Od stycznia 2012 r. w ramach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu działa już Portal Orzeczeń dostępny pod adresem orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl. Można za jego pośrednictwem uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa ww. sądu, z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (dotyczących rozwodów, separacji czy też ubezwłasnowolnienia). Każde orzeczenie publikowane jest wraz z uzasadnieniem po dokonaniu uprzednio anonimizacji.

Czytaj: Ruszył europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych

Wyszukiwanie podstawowe umożliwia odnalezienie orzeczenia według dwóch kryteriów - słowa kluczowego lub sygnatury akt. Użytkownik może skorzystać z dodatkowych opcji, wybierając wyszukiwanie zaawansowane. Przyjęty w ramach Sądu Apelacyjnego model jest obecnie wdrażany we wszystkich apelacjach w Polsce.

W każdym sądzie zostanie powołany także wyspecjalizowany Zespół Wdrożeniowy odpowiedzialny za implementację portalu, w skład którego obok informatyka wchodzić będzie również sędzia orzecznik. W ramach wdrożenia zostaną przeprowadzone szkolenia informatyków oraz pracowników wydziałów.

Dostęp do orzeczeń umożliwia obywatelom nie tylko zdobywanie informacji na temat prawa i instytucji sądowych, ale pozwala też na kontrolę społeczną pracy wymiaru sprawiedliwości, która dotychczas nie była możliwa na taką skalę. Pośrednio poprawia to wizerunek całego systemu sądowniczego.

Portal orzeczeń to dość złożony system, który przede wszystkim umożliwia importowanie danych z bazy systemu repertoryjno-biurowego stosowanego w sądzie. Ponadto jest on odpowiedzialny za proces strukturalizacji danych oraz proces anonimizacji treści orzeczeń, czyli usuwanie z orzeczeń informacji identyfikujących podmioty i osoby. Dopiero potem następuje publikacja już zanonimizowanych orzeczeń.

Funkcjonowanie portalu jest nadzorowane przez upoważnionych pracowników, których zadaniem jest weryfikacja automatycznie przeprowadzonej anonimizacji oraz kontrola stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Proces anonimizacji realizowany w ramach portalu jest oparty na technologii wykorzystującej rozmaite metody złożonej analizy tekstu. Po właściwym rozpoznaniu treści orzeczenia system portalu korzysta z odpowiednich reguł wskazujących dane, które mają zostać zanonimizowane. Kolejny etap procesu stanowi weryfikacja rezultatów działania systemu dokonywana przez upoważnionego pracownika przy pomocy panelu administracyjnego portalu.

Portal zawiera oprogramowanie służące do złożonego wyszukiwania opublikowanych orzeczeń na podstawie wybranych informacji, w tym: sygnatury orzeczenia, daty jego wydania, sądu i składu orzekającego w danej sprawie. Jednocześnie możliwe jest zapoznanie się ze zbiorami orzeczeń wyodrębnionymi na podstawie wpisanego pojęcia, hasła tematycznego czy rodzaju orzeczenia. Dodatkowo portal został wyposażony w takie funkcje ułatwiające proces wyszukiwania, jak podpowiedzi, korekta błędnie wpisanego pojęcia oraz sortowanie wyników według trafności występowania w treści orzeczenia poszukiwanej frazy.

Po dokonaniu wyboru określonego orzeczenia użytkownik może zapoznać się z treścią metryki zawierającej m.in. dane o składzie orzekającym, sygnaturze akt, treści rozstrzygnięcia, właściwości sądu, a także może zapoznać się z treścią orzeczenia. Portal umożliwia sporządzenie wydruku treści orzeczenia bądź zapisanie go w postaci cyfrowej.

Czytaj: Sądowy protokół elektroniczny zainaugurowany w Łodzi


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły: