Rusza IP VPN Prokuratura - ogólnopolska sieć dla prokuratorów

17-11-2015, 11:30

Dzięki nowej sieci prokuratorzy zyskają szybszy dostęp do informacji. W przyszłości ta sama sieć ma służyć budowaniu centralnych aplikacji, archiwów spraw i nie tylko.

Dziennik Internautów co jakiś czas przypomina, że informatyzacja urzędów to nie tylko e-usługi dla obywateli. To również wprowadzanie rozwiązań elektronicznej wymiany danych dla urzędników, co przekłada się na skuteczność ich działania. 

IP VPN Prokuratura

Prokuratura Generalna poinformowała o uruchomieniu ogólnopolskiej sieci transmisji danych  "IP VPN Prokuratura", która połączyła wszystkie powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Prokuratorzy w całym kraju uzyskają szybki dostęp do takich informacji jak np. dane o karalności podejrzanego, o jego sytuacji majątkowej, posiadanych nieruchomościach. 

Sieć IP VPN Prokuratura zapewnienia elektroniczny  dostęp do następujących systemów centralnych

 • CBD SIP - Centralna Baza Danych Systemu Informatycznego Prokuratury, 
 • WPE - Wewnętrzna Poczta Elektroniczna, 
 • SDA - System Digitalizacji Akt, 
 • EPO - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru.

Sieć daje też dostęp do lokalnych baz danych (SIP Libra 2) oraz umożliwia elektroniczną wymianę informacji z sądami, Policją, Służbą Więzienną i Ministerstwem Finansów.

Plany na przyszłość

W przyszłości ta infrastruktura ma umożliwić także

 • zbudowanie centralnych aplikacji i systemów dla centralnej obsługi prokuratur rejonowych oraz integracji aplikacji eksploatowanych na poszczególnych szczeblach, 
 • centralizację usług świadczonych drogą elektroniczną, 
 • zbudowanie portalu wewnętrznego dla komunikacji użytkowników wewnętrznych prokuratury, 
 • zbudowanie portalu zewnętrznego dla komunikacji ze społeczeństwem oraz instytucjami współpracującymi z powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury, 
 • zbudowanie centralnego archiwum spraw, 
 • wdrożenie jednolitego systemu obiegu dokumentów we wszystkich powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, 
 • zbudowanie jednolitego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, wprowadzenie jednolitych usług katalogowych, zarządzania tożsamością oraz certyfikacji.

Na 2016 r. Prokuratura Generalna zaplanowała włączenie do sieci Naczelnej Prokuratury Wojskowej i podległych jej Wojskowych Prokuratur Okręgowych i Garnizonowych.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy