Rozwój sieci telekomunikacyjnych przyspieszy? Rząd przyjął ustawę, która ma to ułatwić

02-03-2016, 08:50

Koordynacja robót budowlanych, łatwiejszy dostęp do infrastruktury dla operatorów, wyposażanie budynków w sieci - takie nowości ma wprowadzać projekt ustawy, który wczoraj został przyjęty przez rząd. Wszystko po to, aby sieci telekomunikacyjne mogły rozwijać się jeszcze szybciej.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Warto odnotować, że wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ten projekt ma służyć usunięciu barier administracyjnych i prawnych, które mogą blokować rozbudowę sieci, także tę realizowaną z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z którego jest jest ponad 1 mld euro do wykorzystania. Ponadto projekt wdraża przepisy unijnej dyrektywy w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (2014/61/UE).

Nowe ułatwienia/obowiązki

Projekt rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania infrastruktury przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Teraz w tym kręgu będą także zarządzający terenami kolejowymi. Przewidziano obowiązek przekazywania informacji o posiadanej infrastrukturze technicznej na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Wprowadzono obowiązkową jawność części danych zbieranych w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej co rok przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obejmie to dane o podmiocie posiadającym infrastrukturę lub świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w danej lokalizacji.

Roboty drogowe - inwestycje
fot. Peter Gosche (lic. CC)

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

Projekt przewiduje utworzenie Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (PIT). Będzie on prowadzony przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jego zadaniem będzie m.in. udzielanie (za pośrednictwem strony internetowej) informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych oraz istniejącej infrastrukturze technicznej. Udostępnianie danych z PIT będzie nieodpłatne.

Dostęp do nieruchomości

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku wyposażania w instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej, gdy budynek nie jest w nią wyposażony, a jest przebudowywany. 

W celu przyspieszenia negocjacji związanych z dostępem do nieruchomości UKE będzie mógł określić w decyzji tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości. Decyzje te będą wiążące dla nadleśniczych, zarządców terenów zamkniętych, właścicieli lub zarządców co najmniej 10 budynków wielorodzinnych (chodzi o spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe). 

Synchronizacja prac

W projekcie przewidziano obowiązek koordynacji robót budowlanych. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie mógł budować swoją sieć w tym samym czasie co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych (np. remont drogi). Na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego trzeba będzie informować o planowanych robotach budowlanych (w terminie 6 miesięcy). 

Skrócono termin na wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej z 65 do 45 dni. Wprowadzono nowe zasady ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji o lokalizacji. Projekt wprowadza obowiązek udostępniania kanałów technologicznych w decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

Źródła

W czasie konsultowania projektu ustawy swoje uwagi zgłosiło Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Jego zdaniem nowe obowiązki nakładane przez ustawę stwarzają zagrożenie dla wykonywania obowiązków Operatorów Systemów Elektroenergetycznych. PTPiREE uważa, że w ustawie należałoby bardziej uwzględnić zasady współpracy i podziału kosztów posadowienia i eksploatacji sieci, w tym napraw infrastruktury współdzielonej przez operatorów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 

Ministerstwo cyfryzacji uznało uwagi PTPiREE za niezasadne, ale udzieliło dość szczegółowych odpowiedzi. Możecie się zapoznać z tym materiałem w dokumencie z konsultacji.  

Poniżej, dla zainteresowanych, kopia projektu nowelizacji w brzmieniu z 18 lutego 2016 r.

Do Ku Ment 209176Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.